Jiřské náměstí na Pražském hradě : (Shrnuti výsledků 1. etapy výzkumu)

Název: Jiřské náměstí na Pražském hradě : (Shrnuti výsledků 1. etapy výzkumu)
Variantní název:
  • Der Georg-Platz auf der Prager Burg : (Ergebnisse der ersten Forschungsetappe)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1989, roč. 14, č. [1], s. 193-202
Rozsah
193-202
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BOHÁČOVÁ, I.—FROLÍK, J.—TOMKOVÁ, K.—ŽEGKLITZ, J., 1988: Předběžné výsledky výzkumu Pražského hradu v letech 1980—1987, AH 13, 173—198.

[2] BORKOVSKÝ, I., 1975: Svatojiřská basilika a klášter na Pražském hradě. Praha.

[3] Deník I: Pražský hrad — sešit 6; výzkumy 1965—1968, 515—549.

[4] Deník II: Deník archeologického výzkumu 1929—1934, 1244.

[5] DURDÍK, T.—CHOTĚBOR, P.—MUK, J., 1984: Klášter kostela pražského na Pražském hradě, Archaeologica Pragensia 5/1, 113—123.

[6] FRB II: Fontes rerum Bohemicarum II, edldlt J. Emler. Praha 1874.

[7] FRB IV: Fontes rerum Bohemicarum IV, edidit J. Emler. Praha 1884.

[8] KOSTÍLKOVÁ, M., 1981: Jiřské náměstí — zpráva o historickém vývoji. Rkp., Archiv Pražského hradu, č. j. 404999/81.

[9] MPH I: Monumenta Poloniae historica, Nova series IV, 1, edidit J. Karwasiúska. Warszawa 1962.

[10] PASPORT SÚRPMO 1965: Pasport SÚRPMO — Domy ve Vikářské ulici — textová část. Praha.

[11] ŽEGKLITZ, J.—BOHÁČOVÁ, I.—FROLÍK, J., 1988: St. Georges square, Sborník k 60. výročí výzkumu Pražského hradu, Castrum Pragense I, Praha, 97—112.