Fortifikace ke kontrole a zajištění středověkých komunikací

Název: Fortifikace ke kontrole a zajištění středověkých komunikací
Variantní název:
  • Fortifikationen zur Kontrolle und Sicherung mittelalterlicher Verbindungswege
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1990, roč. 15, č. [1], s. 203-216
Rozsah
203-216
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ANGHEL, G. 1973: Mittelalterliche Burgen in Transsilvanien. București.

[2] AURIG, R. 1989: Altstrassenreste als archäologische Denkmäler. Ausgrabungen und Funde 34, 1—5.

[3] BEŇKO, J. 1985: Osídlenie severného Slovenska. Košice.

[4] BLÁHA, J.—KONEČNÝ, L. 1985: K nejstarší historii města Telče. Uměleckohistorický sborník, 129—160. Brno.

[5] BURIAN, V. 1979: Tepenec — moravský hrad markraběte Karla. Umění XXVII, 245—249.

[6] DURDÍK, T. 1984: České hrady. Praha.

[7] FIALA, A—VALLAŠEK, A. 1973: Neznámá budova mýtnej stanice v Spišskom Podhradí. Vlastivedný časopis XXII, 40—41.

[8] FÜGEDI, E. 1986: Castle and society in medieval Huhgary (1000—1437). Budapest.

[9] GARDAVSKÝ, Z. 1961: Stav, formy a vývoj Nového hradu u Šumperka. Severní Morava I, 54—63.

[10] HRUBEC, I. 1982: Hrádok v Šiatorskej Bukovinke (okr. Lučenec). AH 7, 311—316.

[11] JANŠÁK, Š. 1961: Česká cesta — najstarší spoj Slovenska s českými krajmi. Vlastivědný časopis X , 83—87.

[12] KLINČOKOVÁ, K.—FERUS, V. 1982: Stavebno-historický vývoj vodnej věže v Bratislave. Pamiatky a príroda Bratislavy 7, 109—132.

[13] KOUŘIL, P.—PLAČEK, M. 1985: Dvě neznámé středověké fortifikace na Bruntálsku. Časopis Slezského muzea, série B, XXXIV, 193—199.

[14] KOUŘIL, P.—PLAČEK, M. 1986: Revizní průzkum hradů Quingburgu a Koberštejna (okr. Bruntál). AH 11, 221—230.

[15] KOUŘIL, P.—PLAČEK, M. 1988: Edelštejn a Leuchtenštejn — dva hrady u Zlatých Hor, okr. Bruntál. Časopis Slezského muzea, série B, XXXVII, 29—34.

[16] KOUŘIL, P—PLAČEK, M. 1988a: Vznik, vývoj a funkce čtyř hradů v okolí Vrbna pod Pradědem (okr. Bruntál). ČSLM, série B, 37, 241—251, Tab. I—III.

[17] KOUŘIL, P.—ŽÁČEK, R. 1989: Středověké opevnění v Moravskoslezských Beskydech. Castellologica bohemica 1, 271—275.

[18] LIESSEM, U.—LÖBER, U. 1980: Ausgewählte Burgen an Rheim, Mosel und Lahn. Koblenz.

[19] MARSINA, R. 1963: Starý hrad a starohradské panstvo. Vlastivedný časopis XII, 118—121.

[20] MENCLOVÁ, D. 1972: České hrady I. Praha.

[21] MENCLOVÁ, D. 1972a: České hrady II. Praha.

[22] MENCLOVÁ, D. 1973: Príspevok k typológii hradov, zámkov a kaštieľov na Slovensku. In: Š. Pisoň: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Bratislava.

[23] NECHVÁTAL, B. 1983: Vyšehrad. Stručný průvodce. Praha.

[24] NOWAKOWA, J. 1951: Rozmieszczenie komór celnych i przebieg dróg handlowych na Śląsku do końca XIV wieku. Wróclaw.

[25] PLAČEK, M. 1984: K typologii hradů na moravsko-slovenském pomezí. Slovácko XXV/1983, 63—87.

[26] PLAČEK, M. 1984: Hrad v Dobřanech, okr. Rychnov nad Kněžnou. Ročenka KAS 84, 62—64, Plzeň.

[27] PLAČEK, M.—PROCHÁZKA, R. 1986: K historii hradu Vraní Hory a Plankenberka. Severní Morava 51, 24—27.

[28] REMIÁŠOVÁ, M. 1981: Hradisko Vyšehrad. AH 6, 467—471.

[29] R. J., 1923: Das ehemalige Mauttor bei Gundrum. Deutschmährische Heimat 9, 227.

[30] RUTTKAY, A. 1989: Feudálne sídla a fortifikačné zariadenia na Slovensku spred polovice 13. storočia (problematika a novšie výskumy). Zborník SNM LXXXIII, História 29, 57—103.

[31] SLIVKA, M. 1990: Stredoveká cestná sieť na východnom Slovensku a jej determinanty. Slovenská numizmatika XI, v tisku.

[32] SLIVKA, M. 1985: Hradisko nad Pernekom. Vlastivedný časopis XXXIV.

[33] SLIVKA, M.—PLAČEK, M. 1986: Dračí hrádok pro Borinke a jeho funkcia. Pamiatky Příroda XV, 94—99.

[34] SLIVKA, M.—PLAČEK, M. 1988: Stredoveké hrádky v okolí Bánoviec nad Bebravou. Vlastivedný časopis XXXVII, 141—144.

[35] Staré letopisy, 1980: Ze starých letopisů českých. Připravili J. Porák a J. Kašpar. Praha.

[36] Súpis..., 1967: Súpis pamiatok na Slovensku. Zväzok prvý A—J. Bratislava.

[37] ŠTROF, A. 1984: Pravěké osídlení Hradiska u Svitávky. Regionální sborník okresu Blansko 1/84, 30—45.