Chlumec nad Cidlinou Urbanistický vývoj městské aglomerace v 12.—16. století

Název: Chlumec nad Cidlinou Urbanistický vývoj městské aglomerace v 12.—16. století
Variantní název:
  • Chlumec nad Cidlinou
Autor: Kuča, Karel
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 131-144
Rozsah
131-144
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] FRANCEK, J.—HARTMAN, J., 1985: Chlumec nad Cidlinou. Stručné dějiny města. Hradec Králové.

[2] KHUN, K., 1932: Dějiny a kulturní obraz města Chlumce nad Cidlinou, I., II., ed. Novák, L. Chlumec nad Cidlinou.

[3] KUČA, K., 1988: Výsledky výzkumu v kostele sv. Prokopa ve Starém Bydžově, in: Novobydžovský zpravodaj č. 4/1988. Nový Bydžov.

[4] KUČA, K., 1989a: Architektura a společnost Pocidliní, rukopis.

[5] KUČA, K., 1989b: Geometrie novobydžovského půdorysu, in: Novobydžovský zpravodaj č. 1—2/1989. Nový Bydžov.

[6] SEDLÁČEK, A., 1908: Místopisný sborník historický Království Českého. Praha.

[7] ŠMELHAUS, V., 1964: Vývoj rybničního hospodářství na Bydžovsku, in: Vědecké práce zemědělského muzea 1964, s. 95—242. Praha.

[8] ŠTORM, B., 1958: Starý zámek v Chlumci nad Cidlinou, in: Zprávy památkové péče XVIII, s. 104—112.

[9] VÁVRA, I., 1972: Polská cesta, in: Historická geografie VIII, s. 3—30.