[1]

Title: Archaeologia historica
Rok: 1991
Ročník: 16
Číslo: [1]
Rok vydání
1991
Title Document
Usnesení XXII. celostátní konference | 5
PDF
A. Vývoj osídlení – Erforschung der Besiedlung
Title Document
Současný stav středověké archeologie na Moravě | 9–25
Nekuda, Vladimír
PDF
Vývoj osídlení na Moravě a ve Slezsku (současný stav výzkumu) | 27–36
Měřínský, Zdeněk
PDF
Středověké osídlení a studium hospodářských dějin | 37–43
Žemlička, Josef
PDF
Přínos archeologického výzkumu ve Mstěnicích ke studiu hospodářských dějin | 45–53
Nekuda, Rostislav
PDF
K raně středověkému osídlení povodí Bihanky na Jemnicku | 55–72
Poláček, Lumír
PDF
Sídliskový vývoj Košic a okoli a v 10.—13. storočí | 73–84
Čaplovič, Dušan
PDF
K súčasnému stavu poznatkov a problémov osídlenia Nitrianska v 9.—13. storočí | 85–100
Hanuliak, Milan
PDF
Cisterciti na Slovensku | 101–117
Slivka, Michal
PDF
B. Výzkum města - Erforschung der Städte
Title Document
Lokační urbanismus | 121–130
Radová-Štiková, Milada; Hauserová, Milena
PDF
Chlumec nad Cidlinou Urbanistický vývoj městské aglomerace v 12.—16. století | 131–144
Kuča, Karel
PDF
Předběžné výsledky výzkumů na Kapucínském nám. 5 a 8 v Brně | 145–168
Měchurová, Zdeňka
PDF
C. Výzkum opevněných sídel – Erforschung der befestigten Sitze
Title Document
Městské hradby a formulářová sbírka přemyslovské královské kanceláře | 171–177
Razím, Vladislav
PDF
Venkovská feudální sídla a jejich hospodářské zázemí | 179–190
Chotěbor, Petr
PDF
Zaniklé hrádky a tvrze na Prachaticku | 191–214
Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj
PDF
Vývoj hradní architektury na Moravě a ve Slezsku od husitských, válek do 1. třetiny 16. století | 215–232
Měřínský, Zdeněk; Plaček, Miroslav
PDF
Dokončení archeologického výzkumu vnitřního hradu v Lelekovicích, okr. Brno-venkov | 233–239
Unger, Josef
PDF
Výzkum středověkých hradů v oblasti Vsetínských vrchů | 241–254
Kohoutek, Jiří
PDF
Výskum hradu v Topoľčiankach | 255–267
Ruttkay, Matej
PDF
D. Sakrální stavby – Erforschung der Sakralbauten
Title Document
Rotunda v Šiveticích (okr. Rožňava) | 271–276
Radová-Štiková, Milada
PDF
E. Hmotná kultura – Die Sachkultur
Title Document
Keramický soubor z hradu Frýdštejna | 279–292
Gabriel, František
PDF
Technologie výroby gotických kachlů s prořezávanou čelní stěnou | 293–304
Pařík, Vojtěch; Hazlbauer, Zdeněk
PDF
Keramické dymníky zvané "kochy", "kozuby", "krby", "krbečky" a "sopouchy" v ikonografickém materiálu Chebského muzea v Chebu a ve sbírkových fondech českých a moravských muzeí | 305–321
Skružný, Ludvík
PDF
Stavební železo a uzavírací mechanismy na vrcholně středověkých lokalitách Táborska | 323–344
Krajíc, Rudolf
PDF
Středověké mechanické hodiny | 345–355
Durdík, Tomáš
PDF
Pozůstatky "hudebního nástroje" z měšťanského domu v Nymburce | 357–359
Kobrlová, Jana
PDF
Súbor skla z Bratislavského hradu | 361–377
Maruniaková, Marta
PDF
Kroužkový závěs k basinetu ze zámku Hluboká | 379–384
Vaverková, Zuzana
PDF
Zprávy – Mitteilungen
Title Document
Konference k problematice středověké archeologie | 385–386
Nekuda, Vladimír
PDF
Symposium o chronologii 8.—10. století | 387
Měřínský, Zdeněk
PDF
Středověká a novověká opevnění | 388
Měřínský, Zdeněk
PDF
2. Castrum Bene — kolloquium | 388–389
Plaček, Miroslav
PDF
Pracovní seminář "Terminologie středověké keramiky a problematika numerického kódu" | 389–390
Měchurová, Zdeňka
PDF
12. seminář industriální archeologie | 390
Nekuda, Rostislav
PDF
XX. Mikulovské sympozium | 390–391
Měřínský, Zdeněk
PDF
Kultura v Olomouci 10.—13. století | 391–392
Měřínský, Zdeněk
PDF
Vědecké zasedání Počátky měst v Čechách a na Moravě | 392
Měřínský, Zdeněk
PDF
Recenze – Buchbesprechungen
Title Document
[Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters] | 393
Nekuda, Vladimír
PDF
[Andronic, Alexandru. Iaşii: pînă la mijlocul secolului al XVII-lea: geneză şi evoluţie] | 394
Plaček, Miroslav
PDF
hidden section Seznam autorů
Title Document
Seznam autorů | 403
PDF