Hrady středního Podyjí

Název: Hrady středního Podyjí
Variantní název:
  • Burgen des mittleren Thayatales
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1992, roč. 17, č. [1], s. 189-204
Rozsah
189-204
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BÜTTNER, R.—MADRITSCH, R., 1978: Burgen und Schlösser in Niederösterreich. Vom Bisamberg bis Laa/Thaya. Wien.

[2] DEHIO, 1990: Dehio Handbuch. Die Kunstdenkmäler Österreichs. Niederösterreich, nördlich der Donau. Wien.

[3] HOSÁK, L., 1967: Středověká kolonizace Dyjskosvrateckého úvalu. Praha

[4] KLAAR, A., 1983: Baualterpläne österreichischer Städte I 5. Wien.

[5] KLÍMA, В., jr., 1991: Rotund a sv. Kateřiny na znojemském hradě. XX. Mikulovské sympozium 1990, Brno, 219—223.

[6] LANCINGER, L.—ELIÁŠ, J., 1974: Státní zámek Jaroslavice, rkp. SHP v SÚRPMO, Praha.

[7] LECHNER, К., 1969: Die Kommende Mailberg. In: Der Johaniter-Orden, Der Malteser-Orden, hsg. A. Wienand, Köln, 413—425.

[8] LECHNER, K., 1970: Handbuch der historischen Stätten Österreich I. Donauländer und Burgenland. Stuttgart.

[9] MĚŘÍNSKÝ, Z.—PLAČEK, M., 1987: К poznání hradu Bukovina. Jižní Morava 23, 281 až 288.

[10] MĚŘÍNSKÝ, Z.—PLAČEK, M., 1988: Nástin vývoje hradní architektury vrcholného středověku na Moravě a ve Slezsku do období husitských válek. АН 13, 217—246.

[11] MĚŘÍNSKÝ, Z.—PLAČEK, M., 1989: Upřesnění stavebně historického vývoje brtnického zámku v gotickém období. In: Památková péče a ochrana přírody v Jihomoravském kraji. 30 let KSPPOP v Brně. Brno, 24—41.

[12] MĚŘÍNSKÝ, Z.—PLAČEK, M., 1991: Vývoj hradní architektury na Moravě a ve Slezsku od husitských válek do 1. třetiny 16. století. АН 16, 215—230.

[13] NEUMANN, A., 1939: К dějinám husitství na Moravě. Olomouc.

[14] NOVOTNÝ, В., 1975: Moravské úděly a jejich raně feudální centra v 11.—13. století. AR XXVII, 516—526.

[15] PLAČEK, M., 1984: К typologii hradů na moravsko-slovenském pomezí. Slovácko XXV — 1983, 63—87, Uh. Hradiště.

[16] PLAČEK, M., 1985: К počátkům hradu Lapikus. Jižní Morava 21, 163—266.

[17] PLAČEK, M., 1991: Vztahy mezi hradním stavitelstvím moravského a rakouského horního Podyjí. XX. Mikulovské sympozium 1990, Brno, 247—259.

[18] RICHTER, V. a kol., 1966: Znojmo. Praha.

[19] RULÍŠEK, H., 1971: Die Kirche der hl. Kunigunde in Hostěradice. SPFFBU F 14—15, 129—141.

[20] SCHAD'N, H. Р., 1953: Die Hausberge und verwandten Wehranlagen in Niederösterreich. Prähistorische Forschungen H. 3, Horn — Wien.

[21] STARÉ LETOPISY, 1980: Ze starých letopisů českých. Připravili J. Porák a J. Kašpar Praha.

[22] WEINELT, H., 1937: Grundriss der Schönhengster Burgenkunde. Mähr. Trübau.

[23] ŽEMLIČKA, J., 1990: Ke zrodu vrcholně feudální "pozemkové" šlechty ve státě Přemyslovců. ČMatM 109, 17—37.