Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v Staré Boleslavi v letech 1988—1992

Název: Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v Staré Boleslavi v letech 1988—1992
Variantní název:
  • Vorläufige Nachricht von der archäologischen Rettungsforschung in Stará Boleslav in den Jahren 1988-1992
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 239-246
Rozsah
239-246
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BOHÁČOVÁ, I., 1992: Nové prameny k přemyslovskému hradišti ve Staré Boleslavi. Předběžná informace. — New sources to the Přemysl dynasty's hillfort of the town Stará Boleslav. Preliminary report. Příspěvek přednesený na konferenci IHKM—PAN "Lokalne osrodki władzy panstwowej w XI—XII wieku" v Bytomu Odrzanskim, v tisku.

[2] CDB — Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, ed. G. Friedrich et al. Praha 1904 sq.

[3] KOSMAS: Chronica Boemorum, ed. B. Bretholz. Berlin 1923.

[4] PERTL, M., 1990: Středověký meč ze Staré Boleslavi — archeologický výzkum 1988, příspěvek přednesený na XXII. konferenci archeologie středověku v Brně, nepublikováno.

[5] SOMMER, P., 1977: Archeologický výzkum staroboleslavského hradiště, AR XXIX, 394—405.

[6] SLÁMA, J., 1986: Střední Čechy v raném středověku. II. Hradiště, příspěvky k jejich dějinám a významu, Praehistorica XI.

[7] SLÁMA, J., 1988: Střední Čechy v raném středověku. III. Archeologie o počátcích přemyslovského státu, Praehistorica XIV.