Špaček, Jaroslav

Varianty jmen:

Špaček, Jaroslav (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 17 z celkového počtu 17.

Článek
Špaček, Jaroslav. Čelákovická tvrz. Archaeologia historica. 1977, roč. 2, č. [1], s. 127–136.

Článek
Špaček, Jaroslav. Dosavadní výsledky výzkumu zaniklého středověkého hrádku v Toušeni, okr. Praha-východ. Archaeologia historica. 1979, roč. 4, č. [1], s. 119–128.

Článek
Hazlbauer, Zdeněk; Špaček, Jaroslav. Metrická variabilita u pozdně gotického římského kachle. Archaeologia historica. 1988, roč. 13, č. [1], s. 561–573.

Článek
Špaček, Jaroslav. Nález ojedinělé středověké podzemní spižírny-chladírny z přelomu 13. a 14. století v Ostrově, okr. Praha-východ. Archaeologia historica. 2003, roč. 28, č. [1], s. 389–397.

Článek
Špaček, Jaroslav. Odešel kolega PhDr. Ludvík Skružný (1937-2009), archeolog, etnograf, muzejní pracovník. Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 862–863.

Článek
Boháčová, Ivana; Frolík, Jan; Špaček, Jaroslav. Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v Staré Boleslavi v letech 1988—1992. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 239–246.

Článek
Boháčová, Ivana; Špaček, Jaroslav. Raně středověká fortifikace ve Staré Boleslavi : Příspěvek k poznání raně středověké stavební techniky. Archaeologia historica. 2002, roč. 27, č. [1], s. 37–50.

Článek
Boháčová, Ivana; Špaček, Jaroslav. Raně středověké kostely sv. Václava a sv. Klimenta ve Staré Boleslavi : příspěvek k poznání raně středověké stavební techniky. Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 259–278.

Článek
Pavlík, Čeněk; Špaček, Jaroslav. Soubor gotických reliéfních kachlů z obce Škvorec, okr. Praha-východ. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 543–556.

Článek
Hazlbauer, Zdeněk; Špaček, Jaroslav. Středověké osídlení soutoku Labe s Jizerou. Archaeologia historica. 1979, roč. 4, č. [1], s. 221–234.

Kapitola
Loskotová, Irena; Menoušková, Dana; Špaček, Jaroslav. Výběrová bibliografie PhDr. Ludvíka Skružného (1937–2009). In: Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů : seminář : Uherské Hradiště 11. února 2009. 2011, s. 6–15.

Článek
Špaček, Jaroslav; Boháčová, Ivana. Výsledky záchranného archeologického výzkumu v areálu okolí baziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi. Archaeologia historica. 2000, roč. 25, č. [1], s. 307–[322].

Článek
Skružný, Ludvík; Špaček, Jaroslav. Vývoj kachlových kamen ve svědectví ikonografického materiálu a národopisných paralel. Archaeologia historica. 2002, roč. 27, č. [1], s. 535–553.

Článek
Boháčová, Ivana; Frolík, Jan; Špaček, Jaroslav. Výzkum opevnění hradiště ve Staré Boleslavi — předběžné sdělení. Archaeologia historica. 1994, roč. 19, č. [1], s. 27–35.

Kapitola
Špaček, Jaroslav. Vzpomínka na PhDr. Ludvíka Skružného. In: Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů : seminář : Uherské Hradiště 11. února 2009. 2011, s. 5.

Článek
Hazlbauer, Zdeněk; Špaček, Jaroslav. Zaniklá tvrz a středověká osada Opočno u Staré Boleslavi. Archaeologia historica. 1977, roč. 2, č. [1], s. 117–125.