Opracování kamene v různých stavebních hutích působících na Pražském hradě

Název: Opracování kamene v různých stavebních hutích působících na Pražském hradě
Variantní název:
  • Steinbearbeitung in verschiedenen Bauhütten auf der Prager Burg
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 347-357
Rozsah
347-357
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Der mittelalterliche Baubetrieb Westeuropas. Katalog der zeitgenössischen Darstellungen. Kunsthistorisches Institut, Universität Köln. Herausg. von Günther Binding, Köln 1987.

[2] Die Parler und der schöne Stil 1350-1400, 1-3, Ed. A. Legner, Köln 1978.

[3] FRIEDERICH, K., 1932: Die Steinbearbeitung in ihrer Entwicklung vom 11. bis zum 18. Jahrhundert, Augsburg.

[4] FUCHS, F., 1989: Beobachtungen zur Bildhauertechnik an den mittelalterlichen Skulpturen des Regensburger Domes, in: Der Dom zu Regensburg. Ausgrabund — Restaurierung — Forschung, 237—247. München—Zürich.

[5] JUNDROVSKÝ, nedat.: Kamenictví pro praktickou potřebu kameníků, zedníků a stavebníků a škol odborných. Praha.

[6] LEISTIKOW, D., 1990: Werkzeuge der Steinmetzen im Mittelalter. Ausgangpunkte zur Forschung, Architecrura, 65—72.

[7] SCHULLER, M., 1989: Bauforschung, in: Der Dom zu Regensburg. Ausgrabung — Restaurierung — Forschung, 168—223. München—Zürich.

[8] SVANBERG, J., 1983: Master Masons, Stockholm.

[9] VOLAVKA, V., 1959: O soše. Úvod do historie technologie sochařství, Praha.

[10] WATSON, P., 1976: Building the medieval Cathedrals, Cambridge.