Experimentální stavba středověké sklářské pece na otop dřevem

Název: Experimentální stavba středověké sklářské pece na otop dřevem
Variantní název:
  • Experimentaler Bau eines mittelalterlichen Glasofens, geheizt mittels Holz
Autor: Černá, Eva
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 419-424
Rozsah
419-424
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ČERNÁ, E., 1987: Příspěvek k podobě zaniklých středověkých skláren. AH 12, 405—411.

[2] ČERNÁ, E., 1990: Ergebnisse der Erforschung mittelalterlicher Glashütten in Böhmen. In: Annales du 11e Congres AIHV. Bale. 335—340.

[3] ČERNÁ, E., 1991a: Současný stav a perspektivy studia středověkého sklářství v Čechách od 13. do 15./16. století. In: AUMC Toruň, Archaeologia szkla XVIII, 210, 151—172.

[4] ČERNÁ, E., 1991b: Die Anfänge der mittelalterlichen Glaserzeugung in Böhmen. In: Annales du 12e Congres AIHV, Wien — in Druck.

[5] ČERNÁ, E., 1991c: New evidence for Glass production in Bohemia during the high middle Ages. In: Archaeology in Bohemia 1986—1990, 260—264.

[6] ČERNÁ, E., 1991d: Přínos archeologie pro poznání konstrukce sklářských pecí v období vrcholného středověku. In: Sborník "Sklářské pece tavicí a pomocné", Olomouc, 1—11.

[7] ČERNÁ, E., 1992: Nové poznatky o výrobě skla v okolí obce Moldava v Kr. horách na počátku vrcholného středověku. Archeologia technica 7, 4—13.

[8] HEJDOVÁ, D., 1987: Na okraji ilustrací Mandevillova cestopisu, Uměni XXXV, 6, 515—519.

[9] PÄCHT, O., 1938: A Bohemian Martyrology. The Burlington Magazine 73, 192—204.

[10] SMETÁNKA, Z., 1985: K ikonografii středověké vesnice, AR XXXVII, 319—333.

[11] TRKOVSKÁ, V., 1963: Iluminace v rukopisech 11.—17. století jako národopisné prameny. Český lid 50, 257—268.