Černá, Eva

Varianty jmen:

Černá, Eva (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 10 z celkového počtu 10.

Článek
Černá, Eva. Experimentální stavba středověké sklářské pece na otop dřevem. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 419–424.

Článek

Článek
Crkal, Jiří; Černá, Eva. Nové objevy v Krušných horách – zaniklé středověké sklárny na k. ú. Výsluní, okr. Chomutov. Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 503–521.

Článek
Černá, Eva. Příspěvek k podobě zaniklých středověkých skláren v Čechách. Archaeologia historica. 1987, roč. 12, č. [1], s. 405–411.

Článek
Černá, Eva. Sklo ve výbavě středověkého mosteckého domu. Archaeologia historica. 1997, roč. 22, č. [1], s. 331–[344].

Článek
Černá, Eva; Frýda, František. Sklo vrcholného středověku – současný stav a perspektivy studia historických technologií. Archaeologia historica. 2010, roč. 35, č. 1-2, s. 355–357.

Článek
Hejdová, Dagmar; Frýda, František; Šebesta, Pavel; Černá, Eva. Středověké sklo v Čechách. Archaeologia historica. 1983, roč. 8, č. [1], s. 243–266.

Článek
Černá, Eva. Středověké sklo z hrádku "Kulatý kopec" u zaniklé vsi Koválov. Archaeologia historica. 1977, roč. 2, č. [1], s. 161–166.

Článek
Velímský, Tomáš; Černá, Eva. Výsledky rekognoskace středověké cesty z Mostu do Freiburgu. Archaeologia historica. 1990, roč. 15, č. [1], s. 477–487.

Článek
Hylmarová, Lucie; Klír, Tomáš; Černá, Eva. Železné předměty ze zaniklého Spindelbachu v Krušných horách : k výpovědi detektorového průzkumu. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 569–609.