Hrady v hrazených moravských městech

Název: Hrady v hrazených moravských městech
Variantní název:
  • Die Burgen in den befestigten mährischen Städten
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1997, roč. 22, č. [1], s. 199-215
Rozsah
199-215
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] AMB-DH: Archiv města Brna - sbírka Dismase z Hoferů.

[2] BECK, J., 1854: Geschichte der Stadt Neutitschein und deren Umgebung. Neutitschein.

[3] BLÁHA, J.-KONEČNÝ, L., 1985: K nejstarší historii města Telče. In: Uměleckohistorický sborník, 129-160. Brno.

[4] BÜTTNER, R.-MADRITSCH, R., 1987: Burgen und Schlösser in Niederösterreich, Vom Bisamberg bis Laa/Thaya. Wien.

[5] DURDÍK, T., 1989: K původu kastelů středoevropského typu. AH 14/89, 233-255.

[6] DURDÍK, T., 1993: Mitteleuropäische Kastelle - ein mögliches Vorbild der Ordensburgenarchitektur im Baltikum. Castella marici Baltici 1, 45-50.

[7] DURDÍK, T., 1994: Kastellburgen des 13. Jahrhunderts in Mitteleuropa. Praha.

[8] HALMER, F., 1969: Burgen und Schlösser im Raume Bucklige Welt, Semmering, Rax. Wien.

[9] HLOBIL, I.-PETRŮ, E., 1992: Humanismus a raná renesance na Moravě. Praha.

[10] HOSÁK, L., 1961-64: Příspěvek k počátkům poddanských měst. VVM XVI, 32-49.

[11] JUROK, J., 1984: Nejstarší dějiny Štramberka. VSONJ 33, 1-12.

[12] KOLEKTIV, 1975: Paměť měst. Městské památkové rezervace v českých zemích. Praha.

[13] KUDĚLKA, Z., 1958: K dějinám hradu v Moravské Třebové. Umění VI, 253-262.

[14] KUDĚLKA, Z., 1989: Architektura 17. století na Moravě. In: Dějiny českého výtvarného umění II/1, 278-292. Praha.

[15] KUDĚLKA, Z., 1990-92: Znojmo, hrad. Výzkum románské architektury na Moravě VI, SPFFBU F 34-36, 196-202.

[16] LECHNER, K., 1902: Die älteste Belehnung- und Lehensgerichtsbücher des Bistums Olmütz. Brünn.

[17] LÍBAL, D.-REML, S., 1967: Nový Jičín, městská památková rezervace. VSONJ 1, 11-15.

[18] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1986: Morava v 10. století ve světle archeologických nálezů. PA LXXVII, 18-80.

[19] NEUMANN, A., 1930: Nové prameny k dějinám husitství na Moravě. Olomouc.

[20] NOVOTNÝ, V., 1928: České dějiny I/3. Praha.

[21] PECHOVÁ, O., 1957: Moravská Třebová. Praha.

[22] PLAČEK, M., 1991: Hrady v povodí Jihlavy a Rokytné. VVM XLIII, 145-158.

[23] PLAČEK, M., 1993: Nový Hrad u Kopřivné. Severní Morava 65, 3-12.

[24] PLAČEK, M., 1996: Opevněný kostel. Reflexe spojení laického a církevního světa na příkladu Sedmihradska. AH 21/96, 259-279.

[25] PLAČEK, M., 1996a: Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku. Praha.

[26] PLAČEK, M.-MILOŠ, S., 1995: Fortifikační systém Hranic na Moravě. AH 20/95, 219-232.

[27] POLÁČEK, L., 1995: Archeologie středověku na jihozápadní Moravě. In: Sborník příspěvků proslovených na I. obnoveném sjezdu Moravskoslezského archeologického klubu, 83-89. Brno.

[28] RICHTER, V., 1958: Telč, městská památková rezervace a státní zámek. Praha.

[29] RICHTER, V.-SAMEK, B.-STEHLÍK, M., 1966: Znojmo. Praha.

[30] RŮŽIČKA, V., 1961: Zeměpanský hrad v Uherském Brodě. Rkp. č. II - 289 v SOkA Uh. Hradiště.

[31] SIMON, P., 1981: Die Burgen im Bereich der Babenbergermark. In: Die Kuenringer. Katalog des Niederösterreichischen Landesmuseums. Neue Folge, Nr. 110, 123-134. Wien.

[32] ÚLOVEC, J., 1966: Plány jihomoravských měst, hradů a zámků z fondu Reichsstadt Nürberg. Jižní Morava 32, 267-293.

[33] VÍCHA, F., 1986: Nález komendy německých rytířů ve Slavkově u Brna, Umění XXXIV, 362-366.

[34] VISCHER, G. M., 1920: Topographia Austriae inferioris 1672 (novotisk s úvodem M. Vancsy). Wien.

[35] ZHÁNĚL, J. et. al., 1995: Vyškov. Praha.

[36] ZHÁNĚL, J., 1967: Biskupský hrad Melice I. Zprávy Vlastivědného muzea ve Vyškově 71, 1-34.