[1]

Title: Archaeologia historica
Rok: 1997
Ročník: 22
Číslo: [1]
Rok vydání
1997
A. Sakrální stavby a pohřebiště – Sakralbauten und Gräberfelder
Title Document
Archeologický výskum kostola sv. Michala v Nitre, časť Dražovce a v jeho okolí - informácia o výsledkoch | 9–20
Ruttkay, Alexander
PDF
Doterajšie výsledky umeleckohistorického výskumu rím. kat. kostola sv. Michala v Dražovciach | 21–28
Paulusová, Silvia
PDF
Architektúra neskororománskej rotundy v Šiveticiach | 29–[38]
Oriško, Štefan
PDF
Neskororománsky portál kostola sv. Egídia v Iliji : (Výsledky najnovšieho stavebno-historického a reštaurátorského prieskumu) | 39–48
Smoláková, Mária
PDF
Příspěvek ke stavebnímu vývoji bývalého dominikánského kláštera v Českých Budějovicích | 49–60
Thoma, Juraj
PDF
K nálezové problematice mladohradištního pohřebiště v Radomyšli u Strakonic : (Památce Borise Novotnáho 1922-1983) | 61–96
Nechvátal, Bořivoj
PDF
B. Výzkum měst – Erforschung der Städte
Title Document
Stredoveké mestá v regióne hornej Nitry vo svetle archeologických výskumov | 99–102
Remiašová, Marta
PDF
Výsledky výskumu v Nitre-Starom meste v r. 1994 | 103–113
Ruttkayová, Jaroslava; Ruttkay, Matej
PDF
Archeologický výzkum v Chrudimi v roce 1996 | 115–119
Frolík, Jan; Sigl, Jiří
PDF
Archeologie v Kutné Hoře v roce 1996 - stav a perspektivy | 121–128
Frolík, Jan; Tomášek, Martin
PDF
Ze starší historie Ústavu šlechtičen na Pražském hradě | 129–[144]
Kašička, František
PDF
Jihomoravská a dolnorakouská města, jejich místo v kulturním vývoji a odraz v hmotné kultuře | 145–158
Měřínský, Zdeněk; Zumpfe, Eva
PDF
C. Výzkum opevněných sídel – Erforschung der befestigten Sitze
Title Document
Dončov hrad a vrcholnostredoveké refúgium nad Zvolenom | 161–[168]
Hanuliak, Václav; Šimkovic, Michal
PDF
Výsledky doterajšieho výskumu Archívneho krídla Bojnického hradu | 169–180
Remiašová, Marta; Malečková, Katarína; Bóna, Martin
PDF
Archeologický výskum Mestského hradu v Banskej Bystrici | 181–[190]
Mácelová, Marta
PDF
Mestský hrad v Banskej Štiavnici a jeho vzťah k mestu | 191–198
Labuda, Jozef
PDF
Hrady v hrazených moravských městech | 199–215
Plaček, Miroslav
PDF
Lucemburský Křivoklát ve světle archeologického výzkumu | 217–228
Durdík, Tomáš
PDF
Výsledky průzkumu tvrze v Hamru (okr. Tábor) | 229–233
Chotěbor, Petr
PDF
Výzkum hradu Helfenštejna v Moravské bráně | 235–247
Kohoutek, Jiří
PDF
Městské hrady v českém Slezsku | 249–272
Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin
PDF
D. Hmotná kultura – Die Sachkultur
Title Document
Možnosti a problémy výskumu šperkov z 10.-13. storočia | 275–286
Hanuliak, Milan
PDF
Príspevok k štúdiu materiálnej kultúry na území Bratislavy v období stredoveku a na začiatku novoveku | 287–300
Hoššo, Jozef
PDF
Metalografický rozbor stredovekého téglika s kovom z Mýta pod Ďumbierom (okr. Banská Bystrica) | 301–[307]
Mihok, Ľubomír; Hollý, Alojz; Mácelová, Marta
PDF
Keramika ze švédského zákopu před Brnem | 309–313
Loskotová, Irena
PDF
Nález akustických nádob v kostele minoritského kláštera v Chebu | 315–[319]
Varhaník, Jiří
PDF
Specifický typ poháru z pražských nálezů | 321–329
Dragoun, Zdeněk
PDF
Sklo ve výbavě středověkého mosteckého domu | 331–[344]
Černá, Eva
PDF
Zobrazení Ježíše v dospělé podobě na českých gotických reliéfních kachlích | 345–362
Hazlbauer, Zdeněk
PDF
Pohřební textilie z hrobu Rudolfa II. v královské hrobce v katedrále sv. Víta na Pražském hradě | 363–[385]
Bravermanová, Milena; Čierna, Andrea
PDF
Title Document
Zastavení u významného životního jubilea PhDr. Bela Pollu. DrSc. (12. dubna 1917) | 387
Nekuda, Vladimír
PDF
Recenze – Buchbesprechungen
Title Document
[Pieta, Karol. Liptovská Mara. Včasnohistorické centrum severného Slovenska] | 393–397
Měřínský, Zdeněk
PDF
[Sv. Kliment u Lipůvky. významná památka z počátku našich dějin. Sborník statí o této důležité archeologické lokalitě a poutním místě] | 397–[398]
Nekuda, Vladimír
PDF
hidden section Seznam autorů
Title Document
Seznam autorů | 399
PDF