Formy feudálního sídla moravského venkova

Název: Formy feudálního sídla moravského venkova
Variantní název:
  • Formen des Feudalsitzes auf dem Lande in Mähren
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 291-300
Rozsah
291-300
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ALBRECHT, U. 1995: Der Adelsitz im Mittelalter. Studien zum Verhältnis von Architektur und Lebensform in Nord- und Westeuropa. München-Berlin.

[2] BELCREDI, L. 1990: Čepička - opevnění nad klášterem Porta coeli v Tišnově-Předklášteří. ČMMuz 75, 99-122.

[3] ČERVINKA, I. L. 1928: Zapomenuté hrady a tvrze moravské. ČVSMO 39, 88-95.

[4] ČERVINKA, I. L. 1928a: Zapomenuté hrady a tvrze moravské. ČVSMO 40, 69-76.

[5] ČERVINKA, I. L. 1929: Zapomenuté hrady a tvrze moravské. ČVSMO 41-42, 153-160.

[6] ČERVINKA, I. L. 1930: Zapomenuté hrady a tvrze moravské. ČVSMO 43, 84-94.

[7] ČERVINKA, I. L. 1942: Zapomenuté hrádky a tvrze moravské. Rkp. uložený v AÚ AVČR Brno.

[8] ENCYKLOPEDIE 1998: Encyklopedie českých tvrzí I, A-J. Praha.

[9] FELGENHAUER, F.-FELGENHAUER, S. 1981: Der Hausberg zu Gaiselberg. Veröffentlichung des Museums für Ur- und Frühgeschichte Stillfried, Hft. 1.

[10] HINZ, H. 1981: Motte und Donjon. Zur Frühgeschichte der mittelalterliche Adelsburg. Köln.

[11] CHOTĚBOR, P. 1982: K situaci a stavební podobě vesnických feudálních sídel. AH 7, 357-366.

[12] CHOTĚBOR, P.-SMETÁNKA, Z. 1985: Panské dvory na české středověké vesnici. AH 10, 47-56.

[13] KOHOUTEK, J. 1996: Drobná středověká sídla na Zlínsku. RegioM 95, 29-38. Mikulov.

[14] KONEČNÝ, L. 1976: Některé novější poznatky ke vztahu románských sakrálních a profánních objektů jižní Moravy. AH 6, 239-248.

[15] KOUŘIL, P. 1992: Sídelní komplex Štandl-Lipina u Frýdku-Místku. AH 17, 233-243.

[16] KOUŘIL, P.-MĚŘÍNSKÝ, Z.-PLAČEK, M. 1994: Opevněná sídla na Moravě a ve Slezsku (vznik, vývoj, význam, funkce, současný stav a perspektivy dalšího výzkumu). AH 19, 121-151.

[17] KOUŘIL, P.-ŽÁČEK, R. 1986: Drobná středověká opevnění v Pobeskydí a otázka jejich klasifikaci. ČSlZM B 35, 98-135.

[18] KUDĚLKA, Z.-BORSKÝ, P.-KONEČNÝ, L.-SAMEK, B. 1990-1992: Výzkum románské architektury na Moravě VI. SPFFBU F 34-36, 183-204.

[19] MĚŘÍNSKÝ, Z. 1997: Od připojení Moravy v rámec českého státu do válek husitských. In: Moravskobudějovicko a Jemnicko. Vlastivěda moravská, 151-239. Brno.

[20] MSLLAV 1991: Moravské a slezské listiny liechtenštejnského archívu ve Vaduzu I, 1173-1380 (ed. J. Bistřický-F. Spurný-L. Václavek-M. Zemek). Brno.

[21] NEKUDA, V. 1985: Mstěnice 1. Zaniklá středověká ves u Hrotovic (Hrádek - tvrz - dvůr - předsunutá opevnění). Brno.

[22] PLAČEK, M. 1987: Ves a dvůr Holoubek. K otázce dvora a panského sídla ve středověku. AH 12, 345-354.

[23] PLAČEK, M. 1998: Tvrze ve zdech moravských zámků (Předběžné výsledky grantu MK). AH 23, 415-426.

[24] PROCHÁZKA, R. 1994: Svitávka-Hradisko v 11.-15. století. CaBo 4, 231-236. Praha.

[25] SADÍLEK, J. 1996: Hrádky a tvrze okresu Blansko. In: Sborník muzea Blansko '96, 23-29.

[26] TYMONOVÁ, M. 1996: Nástin vývoje šlechtických sídel na Olomoucku. Střední Morava č. 3, 22-44.

[27] UNGER, J. 1988: Počátky středověkých opevněných sídel typu "motte" na jihovýchodní Moravě. In: Rodná země. Sborník ke 100. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně a k 60. narozeninám PhDr. Vladimíra Nekudy, Csc., 207-221. Brno.

[28] UNGER, J. 1994: Koválov. Šlechtické sídlo z 13. století na jižní Moravě. Brno.

[29] UNGER, J. 1996: Motte u Popic (okr. Břeclav). CaBo 5, 217-228. Praha.