Panelový přehled environmentálních částí archeologických výzkumů Muzea hlavního města Prahy

Název: Panelový přehled environmentálních částí archeologických výzkumů Muzea hlavního města Prahy
Variantní název:
  • Panelübersicht der environmentalen Teile von archäologischen Forschungen des Museums der Hauptstadt Prag
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2000, roč. 25, č. [1], s. 443-445
Rozsah
443-445
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] JANKOVSKÁ, V., 1987: Netradiční interpretace pylových spekter ze středověké Prahy. Archeol. rozhl. 39, 475-480.

[2] JANKOVSKÁ, V., 1991: Pyloanalytické výsledky z výzkumu středověké Prahy. Archaeol. Prag. 11, 311-319.

[3] KAŠTOVSKÝ, J.-KOČAR, P.-KOCÁROVÁ, R.-POKORNÝ, P.-BENEŠ, J.-STAREC, P., 1999: Předběžné poznatky o některých vodotečích na území Starého a Nového Města pražského. Archaeol. hist. 24, 143-150.

[4] POKORNÝ, P., 1998: Svědectví smetišť, stok a jímek. Vesmír 78, 136-143.

[5] POKORNÝ, P., 1999: Pylová analýza středověkého komunikačního horizontu z Prahy. Archeaol. Prag. 15 (v tisku).