Beneš, Jaromír

Varianty jmen:

Beneš, Jaromír (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 5 z celkového počtu 5.

Článek
Šitnerová, Ivana; Beneš, Jaromír; Kottová, Blanka; Bumerl, Jiří; Majerovičová, Tereza; Janečková, Kritina. Archeologický výzkum plužin a zemědělských teras jako fenoménu historické krajiny České republiky. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 141–165.

Článek
Beneš, Jaromír; Kočár, Petr; Suchá, Romana. Doklady dálkových kontaktů ve středověké Evropě na základě studia vybraných archeobotanických nálezů. Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 285–293.

Článek
Bravermanová, Milena. Nové poznatky o nejstarších textiliích z relikviářového hrobu sv. Ludmily. Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 447–486.

Článek
Beneš, Jaromír; Starec, Petr. Panelový přehled environmentálních částí archeologických výzkumů Muzea hlavního města Prahy. Archaeologia historica. 2000, roč. 25, č. [1], s. 443–445.

Článek
Kaštovský, Jan; Kočár, Petr; Kočárová, Romana; Pokorný, Petr; Beneš, Jaromír; Starec, Petr. Předběžné poznatky o některých vodotečích na území Starého a Nového Města pražského : Nástin každodenního života kolem strouhy na pomezí městského a venkovského prostředí. Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 143–150.