Kašička, František

Varianty jmen:

Kašička, František (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 30.

Článek
Kašička, František. Archeologické památky — jejich zabezpečení a prezentace. Archaeologia historica. 1986, roč. 11, č. [1], s. 57–65.

Článek
Kašička, František. Budování severního předpolí Pražského hradu v době rudolfínské. Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 137–146.

Článek
Kašička, František. Feudální sídla na vesnici ve stavebně historickém průzkumu SÚRPMO (Hradenín, Popovice, Staré Kestřany). Archaeologia historica. 1977, roč. 2, č. [1], s. 81–91.

Článek
Kašička, František. Hospodářské zázemí drobných feudálních sídel ve středních Čechách. Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 57–65.

Článek
Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj. K problematice — Curia Regis — na Vyšehradě. Archaeologia historica. 1979, roč. 4, č. [1], s. 95–103.

Článek
Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj. K vývoji stavební podoby české středověké tvrze (Ervěnice na Mostecku v Čechách). Archaeologia historica. 1981, roč. 6, č. [1], s. 139–146.

Článek
Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj. Kostel sv. Linharta v Cítově u Mělníka v prostředí raně feudální osady. Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 93–102.

Článek
Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj. Libušina lázeň na Vyšehradě. Archaeologia historica. 1994, roč. 19, č. [1], s. 19–25.

Článek
Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj. Oblast Hluboké nad Vltavou — vývoj a stavební podoba středověkých sídlišť do husitského období. Archaeologia historica. 1992, roč. 17, č. [1], s. 291–303.

Článek
Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj. Pozdně gotické a renesanční terakoty ze státního hradu Lokte. Archaeologia historica. 1983, roč. 8, č. [1], s. 503–512.

Článek
Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj. Pražský Vyšehrad v 15. století. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 245–250.

Článek
Kašička, František. Problémy ochrany našich opevněných sídel. Archaeologia historica. 1994, roč. 19, č. [1], s. 243–251.

Článek
Kašička, František. Prostředí feudálního sídla a církve v jihočeské vesnici - Dobrš (okres Strakonice). Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 121–129.

Článek
Kašička, František. Průzkum objektů v Mostecké uhelné pánvi — areál tvrze a kostela v Kopistech. Archaeologia historica. 1979, roč. 4, č. [1], s. 7–19.

Článek
Kašička, František. Půdorysné změny struktury Starého Města pražského ve fázi gotiky. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 255–262.

Článek
Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj. Rekonstrukce středověké podoby opevnění města Lokte. Archaeologia historica. 1978, roč. 3, č. [1], s. 107–114.

Článek
Kašička, František. Sakrální stavby v denním životě našeho středověkého venkova. Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 327–332.

Článek
Kašička, František. Soubor tří feudálních sídel a dvorce v Kestřanech u Písku. Archaeologia historica. 1987, roč. 12, č. [1], s. 331–343.

Článek
Kašička, František. Staré purkrabství Pražského hradu — výsledky poslední stavebně historické analýzy. Archaeologia historica. 1989, roč. 14, č. [1], s. 203–212.

Článek
Kašička, František. Státní hrad Klenová — stavební vývoj a nové kulturní využití památky. Archaeologia historica. 1981, roč. 6, č. [1], s. 89–100.

Článek
Kašička, František. Státní zámek Konopiště a jeho nejstarší stavební poměry. Archaeologia historica. 1978, roč. 3, č. [1], s. 95–105.

Článek

Článek
Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj. Stavební proměny baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě ve světle posledních archeologických nálezů. Archaeologia historica. 1977, roč. 2, č. [1], s. 283–289.

Článek
Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj. Tvrze a hrádky na Strakonicku (Zpráva k povrchovému průzkumu). Archaeologia historica. 1986, roč. 11, č. [1], s. 153–158.

Článek
Kašička, František. U bývalé Dolní Strahovské brány pražské Malé Strany - stavebně historický průzkum oblasti. Archaeologia historica. 1995, roč. 20, č. [1], s. 125–132.