Pamiatkový prieskum a zisťovací archeologický výskum kostola a zaniknutého benediktinského kláštora v Rimavských Janovciach

Název: Pamiatkový prieskum a zisťovací archeologický výskum kostola a zaniknutého benediktinského kláštora v Rimavských Janovciach
Variantní název:
  • Denkmal- und archäologische Erforschung der Kirche und des untergegangenen Benediktinerklosters in Rimavské Janovce
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 279-298
Rozsah
279-298
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] DRENKO, Z., 1973: Turecký hrad Sobôtka pri Rimavskej Sobote. In: Vlastivedné štúdie Gemera II/1973, s. 79-85.

[2] ENTZ, G., 1960: Westemporen in der ungarischen Romanik, In: Acta Historiae Artium Hungariae VI., s. 1-19.

[3] GEREVICH, T., 1938: Magyarország románkori emlékei. Budapest.

[4] HABOVŠTIAK, A.-HOLČÍK, Š.: Archeologický výskum v Hronskom Beňadiku. In: Vlastivedný časopis XXII/1, Bratislava, 1973, s. 27-29.

[5] HOLČÍK, Š., 1978: Stredoveké kachliarstvo. Bratislava.

[6] KRUPICA, O., 1978: Stredoveké Krásno. In: Západné Slovensko 5, Bratislava, 1978, s. 169-333.

[7] HRAŠKOVÁ, E.-ŠIMKOVIC, M., 2000: Zisťovací archeologický výskum zaniknutého kláštora pri kostole sv. Jána Krstiteľa v Rimavských Janovciach. In: Arkáda r. 2, 2, Rožňava 2000, s. 4-5.

[8] HUDÁK, J., 1984: Patrocíniá na Slovensku. (Pôvod a historický vývin). Bratislava, s. 130.

[9] ILA, B., 1944: Gömör megye. II. kötet. Budapest, s. 435-447.

[10] KÜRTHY, L., 1997: Kláštorný kostol znievskych premonštrátov. Diplomová práca FiF UK Bratislava, 1997, s. 17-111.

[11] Lapidarium Hungaricum 3, Györ-Moson-Sopron megye I., Sopronyhorpács, plebánia templom, Budapest 1995.

[12] LEBOVIČOVÁ, K.-LEBOVIČ, P., 1986: Štátny okresný archív v Rimavskej Sobote. Informatívny sprievodca. Bratislava, s. 48 (reprodukcia listiny).

[13] MAGYAR, K., 1988: Kaposszentjakab. Bencés apátság romjai. Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára, 68. szám, Budapest.

[14] MÁCELOVÁ, M., 1999: Gotické kachľové pece z banskobystrickej radnice. In: Archaeologia Historica 24, Brno, 1999, s. 409-420.

[15] MAROSI, E., 1984: Anfange der Gotik in Ungarn. Budapest.

[16] MELNÍKOVÁ, M., 1995: O stave cirkevnej organizácie Slovenska na začiatku 16. storočia. In: Slovenská Archivistika, XXX/2, s. 127-140.

[17] MENCL, V., 1937: Stredoveká architektúra na Slovensku. Prešov-Praha.

[18] ORIŠKO, Š., 1996: Kamenný fragment z Bíne-Apáti: tzv. palmetový štýl a začiatky románskeho kamenosochárstva na Slovensku. In: Ornament a štýl, Bratislava.

[19] OSLANSKÝ, F., 1999: K vizitácii benediktínskych kláštorov. Historický časopis, XLVII/ 1, s. 18-33.

[20] POLLA, B., 1971: Kežmarok. Bratislava.

[21] POLLA, B., 1986: Košice-Krásna. K stredovekým dejinám Krásnej nad Hornádom. Košice.

[22] RÓMER, F., 1875: Az árpád-korszaki jánosi-i templom. In: Vasárnapi ujság 13., 28. marec, s. 198-199.

[23] SOKOLOVSKÝ, L., 1997: Stručné dejiny Malohontu do roku 1803. Martin, s. 29-30, 80-83.

[24] STANÍK, I.-KVETANOVÁ, G., 1998: Nález staršej zaniknutej stavby na mieste františkánskeho kláštora v Trnave. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 2, Trnava 1998, s. 21-28.

[25] SCHWARZ, M., 1981: Studien zur Klosterbaukunst in Österreich unter den letzten Babenbergern. Disertation. Universität Wien, 1981, s. 1-225.

[26] WALTER, I., 1991: Boldva. Református templom. Tájak, korok, múzeumok könyvtara 399. Budapest.