Záchranný archeologický výskum stredovekej osady v Zlatých Moravciach

Název: Záchranný archeologický výskum stredovekej osady v Zlatých Moravciach
Variantní název:
  • Archäologische Rettungsgrabung des mittelalterlichen Dorfes in Zlaté Moravce (Slowakei)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2002, roč. 27, č. [1], s. 447-461
Rozsah
447-461
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] GOŠ, V.-KAPL, J., 1986: Slovanská osada u Palonína, okr. Šumperk. Archeol. Rozhl., 38, 1986, s. 176—204.

[2] GYÖRFFY, G., 1963: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I (A-Cs). Budapest 1963.

[3] HOŠŠO, J., 1988: Hrnčiarstvo, remeslo stredovekej dediny a mesta vo svetle aecheologických prameňov. Zborník filozofickej fakulty a ústavu marxizmu-leninizmu Univerzity Komenského - Historica, XXXV-XXXVI, 1985-1986, Bratislava 1988, s. 105-139.

[4] HUNKA, J., 1998: História Zlatých Moraviec a okolia prostredníctvom historických prameňov. In: Bátora, M.-Zaťkco, M. Zlaté Moravce, Zlaté Moravce 1998, s. 167-209.

[5] CHEBEN, I.-RUTTKAY, M.-RUTTKAYOVÁ, J., 1993: Záchranné výskumy na trase výstavby ropovodu v okrese Nitra. In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1992, Nitra 1993, s. 61-62.

[6] RAKOVSKÝ, Š. a kol., 1969: Zlaté Moravce a okolie. Bratislava 1969.

[7] RUTTKAY, M., 1993: Pece neznámeho účelu z Nitry-Párovských Hájov. In: Archaeologia Technica 8, Zkoumání výrobních objektů archeologickými metodami, Brno 1993, s. 4-8.

[8] RUTTKAY, M., 1997: Die Grundveränderungen in der Keramikproduktion im 12.-14. Jh. in der Westslowakei. Pravěk, Nová řada - 6, Brno, s. 261-284.

[9] RUTTKAYOVÁ, J.-RUTTKAY, M., 2002: Záchranný archeologický výskum v Zlatých Moravciach. In: AVANS v r. 2001, Nitra 2002 - v tlači.