Ruttkay, Matej

Varianty jmen:

Ruttkay, Matej (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 14 z celkového počtu 14.

Článek
Ruttkay, Matej; Hunka, Ján. Historické komunikácie na území stredovekého Slovenska. Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 295–302.

Článek
Ruttkay, Matej. Pece na rannostredovekých sídliskách juhozápadného Slovenska. Archaeologia historica. 1990, roč. 15, č. [1], s. 337–348.

Článek
Ruttkay, Matej. Príspevok k poznaniu malých stredovekých opevnení na juhozápadnom Slovensku. Archaeologia historica. 1992, roč. 17, č. [1], s. 253–262.

Článek
Ruttkay, Matej. Príspevok k poznaniu stredovekej keramiky na juhozápadnom Slovensku. Archaeologia historica. 1995, roč. 20, č. [1], s. 563–583.

Článek
Ruttkay, Matej; Ruttkayová, Jaroslava; Bielich, Mário; Zajacová, Barbora; Nemergut, Adrián. Sídlisko z 10.–12. storočia v Nitre, Janíkovciach. Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 2, s. 41–57.

Článek
Cheben, Ivan; Ruttkay, Matej; Ruttkayová, Jaroslava. Sídliskové nálezy z Čataja. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 20092010, roč. 58-59, č. M14-15, s. 213–219.

Článek
Ruttkay, Matej. Výskum hradu v Topoľčiankach. Archaeologia historica. 1991, roč. 16, č. [1], s. 255–267.

Článek
Ruttkay, Matej; Cheben, Ivan; Ruttkayová, Jaroslava. Výskum stredovekého opevneného sídliska v Branči-Veľkej Vsi. Archaeologia historica. 1994, roč. 19, č. [1], s. 229–241.

Článek
Ruttkay, Matej. Výskum stredovekého osídlenia v Bajči. Archaeologia historica. 1989, roč. 14, č. [1], s. 299–310.

Článek
Ruttkay, Matej. Výskum středověkých dědinských sídlisk na Slovensku : (stav a perspektivy). Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 7–40.

Článek
Ruttkayová, Jaroslava; Ruttkay, Matej. Výsledky výskumu v Nitre-Starom meste v r. 1994. Archaeologia historica. 1997, roč. 22, č. [1], s. 103–113.

Článek
Ruttkay, Matej. Za akademikom Bohuslavom Chropovským (1926-2009). Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 867.

Článek
Ruttkayová, Jaroslava; Ruttkay, Matej. Záchranný archeologický výskum stredovekej osady v Zlatých Moravciach. Archaeologia historica. 2002, roč. 27, č. [1], s. 447–461.

Článek
Ruttkay, Matej. Žľaby na stredovekých sídliskách juhozápadného Slovenska. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 277–288.