Netradiční vysokoškolští studenti : charakteristiky a potenciál odloženého studia

Název: Netradiční vysokoškolští studenti : charakteristiky a potenciál odloženého studia
Variantní název:
  • Nontraditional university students : characteristics and the potential for delayed participation
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2019, roč. 24, č. 1, s. [33]-49
Rozsah
[33]-49
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek je věnován tématu tzv. netradičních studentů v terciárním vzdělávání. Nejprve vysvětlujeme, proč považujeme za důležité se tomuto tématu věnovat, a to tím, že upozorňujeme na změny v širším společenském kontextu. Konkrétně se jedná o proměny tradiční podoby univerzitního studia a o proměny individuálních životních drah. V tomto kontextu shrnujeme, jak je možné skupinu netradičních studentů vymezit, přičemž v této studii je pro nás klíčovým dělítkem přetržka ve vzdělávací dráze po ukončení střední školy. U takto vymezené skupiny za pomoci rešerše primárně zahraniční literatury odpovídáme na následující otázky: s jakými motivy na vysokou školu vstupují, jaká jsou specifika při přechodu do studia a čím se vyznačuje jejich studium. Výsledkem je pohled na netradiční studenty jako na rostoucí skupinu, která má potenciál významně obohatit terciární vzdělávání.
The paper addresses the topic of so-called nontraditional students in tertiary education. We first explain why we believe it is important to examine the topic by referring to changes in the broader social context. More specifically, we focus on transformations of the traditional form of university study and individual life paths. In this context, the paper shows that nontraditional students can be defined with the help of a break in their educational path after finishing secondary school. Using research published primarily abroad, the paper answers the following questions about the group thus defined: (1) what our subjects' motivations are for entering higher education, (2) what the specifics that characterize this transition are, and (3) what is typical for these students' study. The paper thus provides a perspective on nontraditional students as a growing group with the potential to significantly enrich tertiary education.
Note
Článek je jedním z prvních výstupů výzkumného projektu nazvaného Netradiční studenti studující pedagogické obory v terciárním vzdělávání v ČR, jenž je podpořen Grantovou agenturou ČR (č. 18-15451S).