Genéza a hodnoty literatúry a kultúry národného spoločenstva

Název: Genéza a hodnoty literatúry a kultúry národného spoločenstva
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2020, roč. 23, č. 1, s. 127-128
Rozsah
127-128
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Reviewed work
Mitka, Marek; Slivková, Ivana, eds. Transformácia národných literatúr a kultúr v stredoeurópskom kontexte (1780–1890): zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára konaného 9. 11. 2017 na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2019. 200 s. ISBN 978-80-555-2246-3 (print), ISBN 978-80-555-2467-2 (online).
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.