Jan Koula a první historická a národopisná expozice Národního muzea

Název: Jan Koula a první historická a národopisná expozice Národního muzea
Variantní název:
  • Jan Koula and the first historical and ethnographic permanent exhibition of the National Museum
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2020, roč. 9, č. 1, s. 28-35
Rozsah
28-35
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
výraznou osobností české národní kultury 19. století. Český architekt, pedagog a muž mnoha zájmů, který se zúčastnil soutěže na vytvoření návrhu budovy Národního muzea. Jeho projekt neuspěl, ale do muzea nastoupil v roce 1892 jako kustod. Stal se prvním ředitelem sbírky historické archeologie a národopisu, vybudoval první expozici těchto oborů. Byl velmi aktivní ve sbírkotvorné činnosti a spolupráci s muzejníky v Čechách, na Moravě i na Slovensku.
Jan Koula (1855–1919) was a significant figure in the 19th century Czech national culture: Czech architect, pedagogue and man of many interests, who participated in the architectural competition for a new building of the National Museum. His project was not accepted, but he was employed in the museum as custodian since 1892. He became the first director of the historical and ethnographic collection and built up the first permanent exhibition in these disciplines. He was very active in collectionbuilding and cooperation with museum workers in Bohemia, Moravia and Slovakia.
Note
Příspěvek je jedním z výstupů Interního grantového projektu Západočeského muzea v Plzni č. IGP 2017/04.
Reference
[1] Archiv Národního muzea v Praze, Registr Národního muzea.

[2] Archiv architektury a stavitelství Národního technického muzea v Praze, fond č. 22 Jan Koula.

[3] Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze, fond T. Nováková.

[4] Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze, fond J. Hlávka.

[5] KOULA, Jan. Komentář k akvarelovým tabulím. Rukopis, 1919, nestr. (Soukromý majetek).

[6] KOULA, Jan. Naše jubilejní výstava, VI. oddělení retrospektivní. Osvěta, 1891, roč. XXI, s. 946–956.

[7] KOULA, Jan. O vývoji historického oddělení musea král. Českého. Sbírka histor. archaeologická. Památky archaeologické a místopisné, 1904, roč. XXI, s. 29–35.

[8] KOULA, Jan E. O tatínkovi. Vzpomínky. Rukopis, 1965. (Soukromý majetek).

[9] MERGLOVÁ PÁNKOVÁ, Lenka a Jan MERGL. Jan Koula novorenesančník a vlastimil. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2019. ISBN 978-80-7247-162-1.

[10] Národní listy, 1889, roč. XXIX, č. 188, 10. 7. 1889, s. 3.

[11] PODLAHA, Antonín a Eduard ŠITTLER. Památky po sv. Václavu. Památky archaeologické a místopisné, 1900, roč. XIX. Průvodce sbírkami Musea království Českého v Praze. Praha, 1905.

[12] SKLENÁŘ, Karel. Archeolog Josef Ladislav Píč jako muzejník v Národním muzeu. Časopis Národního muzea, 2013, roč. CLXXXII, s. 67–88.

[13] STEHLÍKOVÁ, Dana. Waldes a ti druzí. Pražští sběratelé klenotů a obchodníci. In Sborník semináře k 100. výročí otevření Waldesova muzea. [Jablonec nad Nisou]: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou – Praha: Kotěrovo centrum architektury, 2018, s. 26–31. ISBN 978-80-86397-32-0.

[14] Sto let práce. Praha, 1891.

[15] SVOBODA, S. F. Jan Koula musejní pracovník. Časopis Musea království Českého, Oddíl věd společenských, 1955, roč. CXXIV, s. 171–176.

[16] Valné shromáždění Společnosti musea roku 1894. Časopis Musea království Českého, 1894, roč. LXVIII, s. 1–49.

[17] Valné shromáždění Společnosti musea roku 1895. Časopis Musea království Českého, 1895, roč. LXIX, s. 1–53.

[18] Valné shromáždění Společnosti musea roku 1896. Časopis Musea království Českého, 1896, roč. LXX, s. 1–66.

[19] WINTER, Tomáš a Pavla MACHALÍKOVÁ (eds.). Jdi na venkov! Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800–1960. Řevnice: Arbor vitae societas – Praha: Artefactum, 2019. ISBN 978-80-88256-10-6.

[20] Zlatá Praha, 1889, roč. VI.