Hledání Mistra – dva rané klavírní koncerty Jana Nováka

Název: Hledání Mistra – dva rané klavírní koncerty Jana Nováka
Variantní název:
  • In search of a master – two early piano concertos by Jan Novák
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2020, roč. 55, č. 2, s. 99-115
Rozsah
99-115
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The study compares two piano concertos by Jan Novák (1921–1984). Until now, it was believed that the composer was the author of only one piano concerto, which he reworked under the supervision of Bohuslav Martinů during his New York study stay at the turn of 1947–1948. Only a comparative analysis shows that these are two completely different compositions. While Novák left the first of them as a student work, the second represents a mature artwork strongly influenced by Bohuslav Martinů.
Note
Tato studie vznikla díky podpoře GAČR v rámci projektu číslo 19-06958S "Jan Novák a Bohuslav Martinů ve světle vzájemné korespondence (1947–1959). Zpracování a vydání knižní monografie". Autoři děkují také Pavlu Novotnému za zpřístupnění pramenů Archivu Konzervatoře Brno v době protiepidemických opatření.