Kalová, Kateřina

Varianty jmen:

Kalová, Kateřina (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 14 z celkového počtu 14.

Kapitola
Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina. Analýza hrobů pomocí formalizovaných metod. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, s. 159–176.

Kapitola
Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina. Analýzy hrobů pomocí přírodovědných metod. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, s. 177–187.

Kniha
Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina; Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019

Kapitola
Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina. Břeclav – Pohansko, Jižní předhradí, katalog hrobů a nálezů z disperzních pohřebišť. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, s. 291–608.

Kapitola
Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina. Hroby z Jižního předhradí. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, s. 54–108.

Kapitola
Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina. Jižní předhradí. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, s. 46–53.

Kapitola
Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina. Jižní předhradí hradiska Břeclav – Pohansko v časně středověkém kontextu střední Evropy. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, s. 198–201.

Kapitola
Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina. Nálezy hrobového inventáře. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, s. 109–158.

Kapitola
Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina. Pohřbívání v sídlištních areálech v období raného středověku. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, s. 14–18.

Kapitola
Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina. Postavení pohřebních areálů z Jižního předhradí v kontextu sídelní aglomerace Břeclav – Pohansko. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, s. 188–197.

Kapitola
Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina. Problematika pohřbívání na Pohansku u Břeclavi : shrnutí poznatků o doposud prozkoumaných funerálních areálech. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, s. 19–45.

Kapitola
Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina. Úvod. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, s. 11–13.

Kapitola
Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina. Výsledky antropologické analýzy kosterního materiálu z Jižního předhradí. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, s. 202–282.

Kapitola
Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina. Závěr. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, s. 283–290.