Další kritické poznámky k Černého fenomenologicko-pragmatistické intepretaci filosofie informace: (od diskusní recenze k polemické diskusi)

Název: Další kritické poznámky k Černého fenomenologicko-pragmatistické intepretaci filosofie informace: (od diskusní recenze k polemické diskusi)
Autor: Timko, Marek
Zdrojový dokument: ProInflow. 2021, roč. 13, č. 1, s. [103]-113
Rozsah
[103]-113
  • ISSN
    1804-2406 (online)
Type: Jiný typ článku
Jazyk
Licence: CC BY 3.0 CZ
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Blecha, I. (2019). Bytí a svět. Heidegger v kontextu. Zlín: Archa.

[2] Capra, F. (2004). Tkáň života: nová syntéza mysli a hmoty. 1. vydání. Praha: Academia.

[3] Černý, M. (2020). "Fenomenologicko-pragmatistická interpretace filosofie informace jako pokus o nedualistický přístup". In ProInflow: časopis pro informační vědy. Vol. 12, No. 2, s. 131-142.

[4] Engelse, F. (1952). Dialektika přírody. 2. vydání. Praha: Svoboda.

[5] Hauser, M. (2007). Prolegomena k filosofii současnosti. Praha: Filosofia.

[6] Chvatík, I., Kouba, P., eds. (2000). Fenomén jako filosofický problém: sborník prací k filosofii Jana Patočky a Eugena Finka. Praha: OIKOYMENH.

[7] Lem, S. (1977). Futurologický kongres. 1. vydání. Praha: Svoboda.

[8] Lévy, P. (2000). Kyberkultura. 1. vydání. Praha: Karolinum.

[9] Marx, K. (1956). Kapitál. Díl III/2. Praha: Státní nakladatelství politické literatury.

[10] Novotný, J., Pětová, M., Benyovszky, L. (2010). Časovost a smrtelnost III: studie k časové konstituci lidské existence – cesty Heideggerova myšlení. 1. vydání. Praha: Toga.

[11] Šmajs, J., Krob, J. (2003). Evoluční ontologie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita.

[12] Timko, M. (2020). "O některých 'úskalích' Černého fenomenologicko-pragmatistické interpretace filosofie informace". In ProInflow: časopis pro informační vědy. Vol. 12, No. 1, s. 79–89.