Když rozpínají ruce, dotýkají se temnot : proměny kněžské identity v prostředí českého katolicismu v 19. a 20. století

Název: Když rozpínají ruce, dotýkají se temnot : proměny kněžské identity v prostředí českého katolicismu v 19. a 20. století
Variantní název:
  • When they spread out their arms, they touch the darkness : changes to priestly identity within Czech Catholicism in the 19th and 20th centuries
Autor: Husák, Petr
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2021
Rozsah
454 stran
Edice
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 511
ISBN
978-80-210-9792-6
978-80-210-9793-3 (online ; pdf)
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6496579
Anotace
  • Kniha se zabývá proměnami života katolických kněží v 19. a 20. století, a to na příkladu tří kněžských biografií (Emanuel Masák, Antonín Ludvík Stříž, Dominik Pecka). Problematika proměn identity kněze v moderní době představuje relevantní téma historické vědy a zároveň pohnutý příběh společenského stavu, který se ještě v polovině 19. století těšil nezpochybnitelné společenské prestiži. S postupujícím časem se ale nakonec stal pro některé vítaným terčem kritiky, symbolem zpátečnictví a reakce, pro jiné zase symbolem věčného řádu, legitimní autority, autentické služby nebo i mučednictví. Tak či onak kněžská identita ani ve 20. století nepřišla o své sakrální, spirituální, ba přímo mystické obsahy. Právě jim se autor podrobně věnuje, jak již ostatně napovídá název knihy.
  • This book examines the changes to priestly identity within Czech Catholicism in the 19th and 20th centuries on the example of three Catholic priests (Emanuel Masák, Antonín Ludvík Stříž, Dominik Pecka). The changing identity of priests in the modern age is a relevant theme in historical science and at the same time is the turbulent story of a social profession which still undoubtedly enjoyed social prestige during the mid-19th century, but which with the passing of time became a target of criticism as a symbol of backwardness for some, while for others it was a symbol of eternal order, legitimate authority, authentic service, or even martyrdom. Even in the 20th century, priestly identity continued to contain its sacral, spiritual and even overtly mystical content. As is suggested by the title, it is this which the author focuses on very thoroughly.
Ústav FF MU
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita
Petr Husák
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
1 | Úvod | 8–26
Husák, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
2 | Zápas mladého člověka o autenticitu víry na přelomu 19. a 20. století | 27–53
Husák, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
3 | Působení Antonína Ludvíka Stříže ve Staré Říši jako příklad laického angažmá v církvi | 54–99
Husák, Petr
PDF
hidden-section Seminární formace
Chapter number Title Custom text
4 | Seminární formace | 100–157
Husák, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
5 | Každodenní život kněží a farní pastorace na venkově, maloměstě a městské periferii v první polovině 20. století | 158–187
Husák, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
6 | Rok 1918, zrod republiky a kněžské reformní hnutí | 188–195
Husák, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
7 | Emanuel Masák: umírněný modernista | 196–257
Husák, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
8 | Antonín Ludvík Stříž: "kněz věrný"? | 258–325
Husák, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
9 | Dominik Pecka: charismatický vůdce mládežnického hnutí | 326–379
Husák, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
10 | Závěr života, vznik mýtu a jeho tradování | 380–420
Husák, Petr
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
11 | Závěr | 421–425
Husák, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
When they spread out their arms, they touch the darkness : changes to priestly identity within Czech Catholicism in the 19th and 20th centuries : summary | 426–427
Husák, Petr
PDF
hidden-section Bibliografie
Chapter number Title Custom text
Bibliografie | 428–445
Husák, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
Seznam a zdroje vyobrazení | 446–448
Husák, Petr
PDF
hidden-section Jmenný rejstřík
Chapter number Title Custom text
Jmenný rejstřík | 449–454
Husák, Petr
PDF