When they spread out their arms, they touch the darkness : changes to priestly identity within Czech Catholicism in the 19th and 20th centuries : summary

Název: When they spread out their arms, they touch the darkness : changes to priestly identity within Czech Catholicism in the 19th and 20th centuries : summary
Autor: Husák, Petr
Zdrojový dokument: Husák, Petr. Když rozpínají ruce, dotýkají se temnot : proměny kněžské identity v prostředí českého katolicismu v 19. a 20. století. Vydání první Brno: Masarykova univerzita, 2021, pp. 426-427
Rozsah
426-427
Typ
Shrnutí
Jazyk
anglicky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A