Česká a slovenská komparatistika v "mezičase" (příprava XXIII. kongresu AILC/ ICLA)

Název: Česká a slovenská komparatistika v "mezičase" (příprava XXIII. kongresu AILC/ ICLA)
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2021, roč. 24, č. 2, s. 103-109
Rozsah
103-109
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie analyzuje aktivity Výkonného výboru AILC/ICLA před pořádáním XXIII. kongresu (24.–29. 7. 2022 v gruzínském Tbilisi), který se bude konat prezenčně i virtuální formou. Tematika kongresu bude zaměřena na výzkum globálního fenoménu světové literatury z pohledu terminologického a semantického vymezení. Studie rovněž informuje o činnosti Česko-slovenské asociace komparatistů od posledního kongresu 2019 v čínském Macau, zejména o přípravě anglicky psaného čísla World Literature Studies (2/2022) s názvem Světová literatura z pohledu "malých" a "velkých" literatur. Číslo chce zobecnit historické zkušenosti středo-a východoevropských literatur, z nichž se jednotlivé texty stávají "světovými" odlišným způsobem než díla z tzv. velkých literatur využívajících ekonomický tlak a hegemonii angličtiny. Spolu s tím číslo připomene lokální tradice výzkumu světové literatury ve střední a východní Evropě.
The paper surveys the activities conducted by the AILC/ICLA Executive Committee in the run-up to the 23rd AILC/ ICLA Congress, held as a hybrid event in Tbilisi, Georgia, from 24–29 July 2022. Its main focus is research into the global phenomenon of the world literature from the perspectives of terminology and semantics. Moreover, it provides information on the activities of the Czech-Slovak Association of Comparatists following the 2019 Congress held in Macao, China, specifically, on the preparation of the English version of World Literature Studies (2/2022), entitled World Literature from the "small" and "great" literatures. The legitimate purpose of this volume is to objectify the historical experience of Central and East European literatures, where particular texts gain "world" repute otherwise than the 'great ̕ works that can rely on economic pressure and the linguistic hegemony of English. Conjointly, it will bring honour to the vernacular tradition of literary researches into world literature in Central and East Europe.