2

Title: Studia archaeologica Brunensia
Rok: 2021
Ročník: 26
Číslo: 2
Rok vydání
2021
ISSN
1805-918X (print)
2336-4505 (online)
Title Document
Dálkový průzkum a jeho proměny v oblasti detekce a mapování archeologického dědictví | 5–28
Gojda, Martin
PDF
Title Document
Vývoj letecké archeologie na Moravě a v českém Slezsku : shrnutí a perspektivy | 29–56
Čižmář, Ivan; Knechtová, Alena
PDF
Title Document
Nové archeologické lokality na okrese Znojmo zjištěné v letech 2011–2015 pomocí leteckého snímkování | 57–76
Humpola, David
PDF
Title Document
Letecká prospekce střední Moravy | 77–98
Kalábek, Marek
PDF
Title Document
Přínos letecké prospekce - dálkového průzkumu země pro památkovou péči | 99–114
Knechtová, Alena
PDF
Title Document
Využívání bezpilotních dálkově řízených systémů v archeologii a památkové péči v prostorech měst a obcí : správné legislativní postupy | 115–128
Macků, Pavel
PDF
Title Document
Polykulturní lokalita Ladná na písečné duně ve světle nedestruktivních metod | 129–154
Bíško, Richard
PDF