Exile and identity : the post-Prague Spring exile in Austria and Switzerland : summary

Název: Exile and identity : the post-Prague Spring exile in Austria and Switzerland : summary
Zdrojový dokument: Haváč, Ondřej. Exil a identita : posrpnový exil v Rakousku a Švýcarsku. Vydání první Brno: Masarykova univerzita, 2022, pp. 244-248
Rozsah
244-248
Typ
Shrnutí
Jazyk
anglicky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A