Ephraim Hochhauser a nově objevené malby z Třeště : příspěvek k problematice zkoumání portrétní malby raného novověku

Název: Ephraim Hochhauser a nově objevené malby z Třeště : příspěvek k problematice zkoumání portrétní malby raného novověku
Variantní název:
  • Ephraim Hochhauser and newly discovered paintings from Třešť : a contribution to the issue of research into portrait painting in the early modern period
Zdrojový dokument: Opuscula historiae artium. 2021, roč. 70, č. 2, s. 130-141
Rozsah
130-141
  • ISSN
    1211-7390 (print)
    2336-4467 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The article presents a newly identified set of portraits painted in the 1740s and 1750s by Ephraim Hochhauser (1691–1771), portraitist and member of the Vienna Academy of Arts. The paintings presented come from the château at Třešť and are today stored in the state château of Jaroměřice nad Rokytnou. The portraits depict prominent personalities of the military and political world of the 17th century and the first half of the 18th century, as well as several members of aristocratic families. Today, the collection consists of twenty-one canvases, with twenty works having a signature and date on the reverse. The client for this extensive and long-term commission was probably Field Marshal Philipp Ludwig von Moltke (1693–1780). It can be assumed that Ephraim Hochhauser also painted some of the other surviving portraits from the château at Třešť. However, the poor state of many of the canvases makes it impossible to make any more precise judgements about their authorship.
Note
Tato studie vznikla za podpory projektu OA ITI – ARTECA: Pokročilé fyzikálně-chemické metody ve výzkumu a ochraně kulturního a uměleckého dědictví, CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007378 financovaného z EFRR/ESF.