Ruské 18. století jako klíč a jeho přesahy

Název: Ruské 18. století jako klíč a jeho přesahy
Zdrojový dokument: Новая русистика. 2022, roč. 15, č. 1, s. 80-84
Rozsah
80-84
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Vlček, Radomír. Impérium - stát - společnost: proměny Ruska v 18. století. Praha: Historický ústav, 2021. 699 s. Práce Historického ústavu AV ČR v.v.i.. Řada A, Monographia = Opera Instituti Historici Pragae. Series A, Monographia. ISBN 978-80-7286-368-6.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] MODRÁČEK, F. (1947): Družstevnictví a socialismus. Praha.

[2] MODRÁČEK, F., HAVLENA, J. (1946): Lenin v Praze. Praha.

[3] VORÁČEK, E. a kol. (2021): V zájmu velmocí – Československo a Sovětský svaz 1918–1948. Praha.