Вопросы самоубийства в произведении Достоевского "Кроткая" :(психологический подход)

Název: Вопросы самоубийства в произведении Достоевского "Кроткая" :(психологический подход)
Transliterovaný název
Voprosy samoubijstva v proizvedeniji Dostojevskogo "Krotkaja" : (psichologičeskij podchod)
Variantní název:
  • A questions of suicide in "The Meek One" by Dostoevsky : (psychological approach)
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2022, roč. 25, č. 1, s. 85-94
Rozsah
85-94
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Ф.М. Достоевский является представителем психологического реализма, изучающим «дно человеческой души». В 1876 г. он написал произведение «Кроткая», в то время в Санкт-Петербурге статистики показывают большое количество совершённых самоубийств. В статье рассматриваются мотивы и поступок самоубийства главной героини произведения в сравнении с исследованиями и диагностическим материалом современной психологии и психиатрии. На основе современных психологических исследований и психиатрических клас- сификаций (МКБ-10; ВОЗ) определяется суицидальное поведение, его черты и проявления на материале литературного произведения, литературного персонажа – Кроткой.
Dostoevsky is a representative of psychological realism exploring the "bottom of the human soul". In 1876 he wrote the work The Meek One, at that time, in St. Petersburg, a relatively high percentage of suicides took place. The study examines the motives and act of the suicide of the main character of the work compared to the research and diagnostic material of modern psychology and psychiatry. Based on modern psychological research and psychiatric classifications (ICD-10; WHO), it is defined suicidal behavior, its features and manifestations on the material of a literary work, a literary character – Meek.
Reference
[1] BARSCHT, Konstantin: Tema samoubijstva i neevklidovo prostranstvo v tvorchestve Fedora Dostoevskogo. Slavica Wratislaviensia 167, 2018, s. 133–146.

[2] BOGDANOV, V. Sergej: Samoubijstva v Sankt-Peterburge vo vtoroj polovine XIX veka: masshtaby, tendencii, problemy nedouchyota. Suicidologiya 13, 2013, č. 4, s. 3–10.

[3] DOSTOEVSKIJ, M. Fyodor: Povesti i rasskazy. Moskva: Gosudarstvennoe izdatel'stvo hudozhestvennoj literatury, 1956.

[4] FISCHER, Slavomil – ŠKODA, Jiří: Sociální patologie. Praha: Grada publishing, 2014.

[5] KASATKINA, Tat'yana: Kontekstnyj analiz povesti F.M. Dostoevskogo "Krotkaya". 2019. [Elektronnyj re-surs] URL: https://coppershop.ru/fashion/fedor-dostoevskii---krotkaya-tatyana-kasatkina-kontekstnyi-analiz-povesti-f-m.html.

[6] ONDREJKOVIČ, Peter a kol.: Sociálna patológia. Bratislava: VEDA, 2009.

[7] RÁC, Ivan: Sociálna patológia a prevencia sociálno-patologických javov. Nitra: FSVaZ UKF v Nitre, 2011.

[8] TUHRINSKÁ, Katarína: Profylaktická práca s deťmi a adolescentmi náchylnými k autoagresivite. In: CHOVANEC, Marek: 5. študentská vedecká konferencia. Prešov: UNIPO, 2010, s. 1200–1209. [Elektronnyj resurs]. URL: https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Chovanec1/subor/104.pdf>.

[9] VÁGNEROVÁ, Marie: Současná psychopatologie pro pomáhajíci profese. Praha: Portál, 2014.

[10] VOZÁB GABRIELOVÁ, Alena: Sebevraždné jednání. In: MÁTEL, Andrej – SCHAVEL, Milan a kol. (ed.): Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci. Liptovský Ján: PROHU, s. r. o., 2011, s. 353–375.

[11] WHO: WHO report highlights global shortfall in investment in mental health. Ženeva: WHO, 2021. [Elektronnyj resurs] URL: https://www.who.int/ru/news/item/08-10-2021-who-report-highlights-global-shortfall-in-investment-in-mental-health.

[12] WHO: The top 10 causes of death. Ženeva: WHO, 2020. [Elektronnyj resurs] URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death.

[13] WHO: Prednamerennoe samopovrezhdenie. Ženeva: WHO, 2019. [Elektronnyj resurs] URL: https://mkb-10.com/index.php?pid=21062.