Medzi skutočnosťou, slovom a časom

Název: Medzi skutočnosťou, slovom a časom
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2022, roč. 25, č. 1, s. 175-181
Rozsah
175-181
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Reviewed work
Sborník třinácti: mezi generacemi. Editor Ivo Pospíšil. Brno: Česká asociace slavistů, 2019. 215 s. ISBN 978-80-88296-03-4.
Pospíšil, Ivo. Literatura a její přesahy: (kritika, metodika, historie, teorie, metodologie). 1. vydání. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2020. 327 s. Pedagogica et psychologica. ISBN 978-80-7394-821-4.
Pospíšil, Ivo. Jiskry ve tmě. Brno: Česká asociace slavistů, 2020. 212 s. ISBN 978-80-88296-13-3.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.