Hamlet jako člověk rozumu i emoce

Název: Hamlet jako člověk rozumu i emoce
Zdrojový dokument: Theatralia. 2022, roč. 25, č. 2, s. 172-174
Rozsah
172-174
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Reviewed work
Shakespeare, William; Mikyšková, Anna, ed. Tragický příběh o Hamletovi, dánském princi. Překlad Filip Krajník. Studentské vydání. V Kolíně: nákladem překladatele, 2022. 238 stran. ISBN 978-80-11-01890-0.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] SÝKORA, Pavel. 2017. Shakespeare – Monteverdi – Kepler: Pokus o stanovení paralel při hledání kosmického řádu světa [Shakespeare – Monteverdi – Kepler: An Attempt to Determine Parallels in the Search for a Cosmic World Order]. Opus musicum 49 (2017): 6: 6–28.

[2] THOMPSON, Ann and Neil TAYLOR (eds.). 2006. Hamlet. The Arden Shakespeare. London: Bloomsbury, 2006.