Christian Gottfried Krause: O hudební poezii : komentovaný překlad

Název: Christian Gottfried Krause: O hudební poezii : komentovaný překlad
Variantní název:
  • Christian Gottfried Krause: Von der musikalischen Poesie : an annotated translation
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2022
Rozsah
343 stran
Edice
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 521
ISBN
978-80-280-0145-2
978-80-280-0146-9 (online ; pdf)
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6514725
Anotace
  • Pojednání „Von der musikalischen Poesie“ náleží ke spíše opomíjeným spisům berlínské provenience druhé poloviny 18. století. Je tomu tak i přesto, že toto nejrozsáhlejší dílo Christiana Gottfrieda Krauseho mělo nezanedbatelný vliv na utváření estetických názorů jeho současníků i autorů o generaci mladších. Inspiroval se jím např. J. J. Quantz, J. A. Hiller, J. F. Reichardt či J. G. Sulzer. Krauseho pojednání ovlivnilo též formování estetických náhledů v pražském intelektuálním prostředí kolem roku 1800 a v několika následujících desetiletích. Spis je cenným zdrojem informací týkajících se problematiky související s estetickými, teoretickými i provozně praktickými otázkami hudebního umění 2. poloviny 18. století.
  • "Von der musikalischen Poesie" can be recognised as one of the hitherto unjustly neglected and less known writings of the Berlin provenance of the second half of the 18th century – despite the figure of Ch. G. Krause and his most extensive work had a considerable influence on the formation of the aesthetic views of his contemporaries as well as a generation younger authors. Furthermore, Krause's treatise influenced the formation of the Prague intellectual milieu aesthetic views around 1800 and in the several decades that followed. The treatise offers a lot of valuable information for research related to the aesthetic, theoretical and practical aspects of musical art in the second half of the 18th century.
Ústav FF MU
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita
Kateřina Alexandra Šťastná
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | 7–9
Šťastná, Kateřina Alexandra
PDF
Část I
Chapter number Title Custom text
Christian Gottfried Krause | 13–18
Šťastná, Kateřina Alexandra
PDF
Von der musikalischen Poesie | 19–34
Šťastná, Kateřina Alexandra
PDF
Poznámky k českému překladu | 35–36
Šťastná, Kateřina Alexandra
PDF
Část II
Chapter number Title Custom text
Christian Gottfried Krause: O hudební poezii : [úvodní část] | 39–42
Krause, Christian Gottfried
PDF
Kapitola první | O spojování poezie s hudebním uměním dříve a nyní | 43–54
Krause, Christian Gottfried
PDF
Kapitola druhá | Jaké představy hudba vzbuzuje | 55–64
Krause, Christian Gottfried
PDF
Kapitola třetí | O myšlenkách hudební básně obecně | 65–76
Krause, Christian Gottfried
PDF
Kapitola čtvrtá | O pocitech, dojetích a afektech, jež se hudbou znázorňují | 77–90
Krause, Christian Gottfried
PDF
Kapitola pátá | O povaze a uspořádání vokálních skladeb, jakož i jejich částí vůbec | 91–115
Krause, Christian Gottfried
PDF
Kapitola osmá | O zvláštním uspořádání částí básně určené ke zpěvu, o recitativu, áriích, ariosech, ariettách, kavatách, duetech, tercetech a sborech | 161–228
Krause, Christian Gottfried
PDF
Kapitola devátá | O užívání figur v hudební poezii | 229–252
Krause, Christian Gottfried
PDF
Kapitola desátá | Zda a jak může být celé drama zpíváno | 253–286
Krause, Christian Gottfried
PDF
Kapitola jedenáctá | O rozličných formách celých zpívaných básní | 287–309
Krause, Christian Gottfried
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
Závěr | 311–312
Šťastná, Kateřina Alexandra
PDF
Chapter number Title Custom text
Christian Gottfried Krause: Von der musikalischen Poesie – an annotated translation : summary | 313–314
Šťastná, Kateřina Alexandra
PDF
hidden-section Bibliografie
Chapter number Title Custom text
Bibliografie | 315–323
Šťastná, Kateřina Alexandra
PDF
hidden-section Seznam vyobrazení
Chapter number Title Custom text
Seznam vyobrazení | 324
Šťastná, Kateřina Alexandra
PDF
hidden-section Soupis hudebních děl
Chapter number Title Custom text
Soupis hudebních děl | 325–327
Šťastná, Kateřina Alexandra
PDF
hidden-section Rejstřík jmenný
Chapter number Title Custom text
Rejstřík jmenný | 329–334
Šťastná, Kateřina Alexandra
PDF
Chapter number Title Custom text
Carl Heinrich Graun: Le feste galanti : (Idaspova árie „Si, si, mie labbra care“) | 335–343
Graun, Carl Heinrich
PDF