Proceedings of the conference New Definition of the Museum: Its Pros and Cons : information and considerations

Název: Proceedings of the conference New Definition of the Museum: Its Pros and Cons : information and considerations
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2023, roč. 12, č. 1, s. 86-89
Rozsah
86-89
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Reviewed work
DOLÁK, Jan a VEČEŘA, Josef (ed.). Nová definice muzea, aneb, Její klady a zápory: sborník přednášek ze stejnojmenné konference. Brno: Technické muzeum v Brně, [2022]. ISBN 978-80-7685-010-1.
DOLÁK, Jan and Josef VEČEŘA (eds.). New Definition of the Museum: Its Pros and Cons. Proceedings of the Conference [online]. Brno: Technical Museum in Brno, 2022 [accessed 2023-05-02]. Available from www: <https://www.tmbrno.cz/produkt/new-definition-of-the-museum-its-pros-and-cons>.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.