Nová srovnávací studie maďarské a bulharské frazeologie

Název: Nová srovnávací studie maďarské a bulharské frazeologie
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2023, roč. 33, č. 4, s. 89-90
Rozsah
89-90
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Reviewed work
Dudás, Mária. Magyar - bolgár kontrasztív nyelvi világkép : összevető frazeológiai elemzések. Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2022. 287 p. Opera Slavica Budapestinensia. Linguae Slavicae, ISSN 1785-9808. ISBN 978-963-489-470-4.
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] DUDÁS, M.: Magyar-bolgár kontrasztív nyelvi világkép. Összevető frazeológiai elemzések. Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2022.