Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století : poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů

Název: Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století : poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů
Přispěvatel
Klápště, Jan (editor)
Měřínský, Zdeněk (editor)
Místo vydání
Praha
Nakladatel
Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
Rok vydání
2007
Rozsah
167 s.
Edice
  • Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque; 2
ISBN
807308144X
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 494771
Poznámka
  • Vydání knihy Heleny Březinové "Textilní výroba v českých zemích ve 13.–15. století. Poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů" umožnila Grantová agentura České republiky podporou projektu Doktorandská škola archeologie (reg. č. 404/03/H046).
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Univerzita Karlova. Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
I. | Úvod | 7
Březinová, Helena
PDF
Chapter number Title Custom text
II. | Dějiny bádání o historickém vývoji textilní výroby | 8–9
Březinová, Helena
PDF
hidden-section Přehled pramenů
Chapter number Title Custom text
III. | Přehled pramenů | 10–18
Březinová, Helena
PDF
Chapter number Title Custom text
IV. | Soupis archeologických nálezů dokládajících textilní výrobu na území Čech, Moravy a Slezska | 19–61
Březinová, Helena
PDF
Chapter number Title Custom text
V. | Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století | 62–95
Březinová, Helena
PDF
Chapter number Title Custom text
VI. | Importované textilní výrobky | 96–98
Březinová, Helena
PDF
Chapter number Title Custom text
VII. | Srovnání raně středověké a vrcholně středověké textilní produkce v českých zemích | 99–101
Březinová, Helena
PDF
hidden-section Závěrečné shrnutí
Chapter number Title Custom text
VIII. | Závěrečné shrnutí | 102–104
Březinová, Helena
PDF
Chapter number Title Custom text
IX. | Slovník základních pojmů z textilní terminologie | 105–106
Březinová, Helena
PDF
hidden-section Prameny a literatura
Chapter number Title Custom text
X. | Prameny a literatura | 107–114
Březinová, Helena
PDF
hidden-section Seznam vyobrazení
Chapter number Title Custom text
XI. | Seznam vyobrazení | 115–118
Březinová, Helena
PDF
Chapter number Title Custom text
XII. | Summary : Textile manufacture in the Czech Lands in the 13th-15th centuries: understanding textile production on the basis of archaeological finds | 119–138
Březinová, Helena
PDF
hidden-section Obrazová příloha
Chapter number Title Custom text
XIII. | Obrazová příloha | 139–167
Březinová, Helena
PDF
Chapter number Title Custom text
PhDr. Helena Březinová, Ph.D. : [o autorce] | [168]
PDF