Archivní prameny v etnologickém výzkumu I

Název: Archivní prameny v etnologickém výzkumu I
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2014
Rozsah
273 s.
Edice
  • Etnologické příručky; 6
ISBN
978-80-210-6862-9
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 1007580
Poznámka
  • Autorský kolektiv: Roman Doušek (vedoucí aut. kolektivu), Daniel Drápala, Lenka Drápalová, Miroslav Havlík, Veronika Kuthanová, Barbora Machová, Roman Malach, Renáta Růžičková, Tereza Siglová, Libor Svoboda, Eva Šipöczová, Tomáš Valeš, Barbora Valešová
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Přístupová práva
plný text nepřístupný
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | 7–8
Doušek, Roman
PDF
hidden-section Urbáře
Chapter number Title Custom text
Urbáře | 9–19
Havlík, Miroslav
PDF
hidden-section Sirotčí knihy
Chapter number Title Custom text
Sirotčí knihy | 20–39
Siglová, Tereza; Růžičková, Renáta
PDF
Chapter number Title Custom text
Vrchnostenská nařízení | 40–48
Malach, Roman
PDF
hidden-section Pozemkové knihy
Chapter number Title Custom text
Pozemkové knihy | 49–60
Havlík, Miroslav
PDF
hidden-section Mapy panství
Chapter number Title Custom text
Mapy panství | 61–72
Malach, Roman
PDF
hidden-section Kostelní účty
Chapter number Title Custom text
Kostelní účty | 73–89
Valeš, Tomáš
PDF
hidden-section Farní kroniky
Chapter number Title Custom text
Farní kroniky | 90–101
Valešová, Barbora
PDF
hidden-section Svatební smlouvy
Chapter number Title Custom text
Svatební smlouvy | 102–118
Siglová, Tereza; Růžičková, Renáta
PDF
Chapter number Title Custom text
Mapy vojenského mapování | 119–129
Malach, Roman
PDF
Chapter number Title Custom text
Pozůstalostní soupisy | 130–150
Drápala, Daniel; Drápalová, Lenka
PDF
hidden-section Texty vesničanů
Chapter number Title Custom text
Texty vesničanů | 151–166
Doušek, Roman
PDF
Chapter number Title Custom text
Mapy stabilního katastru | 167–176
Malach, Roman
PDF
Chapter number Title Custom text
Vceňovací operáty stabilního katastru | 177–198
Drápala, Daniel
PDF
hidden-section Školní kroniky
Chapter number Title Custom text
Školní kroniky | 199–208
Kuthanová, Veronika; Machová, Barbora; Šipöczová, Eva
PDF
hidden-section Obecní kroniky
Chapter number Title Custom text
Obecní kroniky | 209–224
Havlík, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Vyšetřovací spisy Státní bezpečnosti | 225–247
Svoboda, Libor
PDF
Chapter number Title Custom text
Soupis pramenů a literatury | 248–273
PDF