Drápala, Daniel

Varianty jmen:

Drápala, Daniel (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 23 z celkového počtu 23.

Kapitola
Jeřábek, Richard; Válka, Miroslav; Melzer, Miloš; Drápala, Daniel. Antonín Václavík - Bibliografie. In: Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie : kontexty doby a díla. 2010, s. 177–191.

Kapitola
Drápala, Daniel. Antonín Václavík (1891–1959) : zakladatel moravské národopisné školy. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, s. 94–95.

Kapitola
Antonín Václavík (1891-1959) and European ethnology: contexts of the time and works : summary. In: Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie : kontexty doby a díla. 2010, s. 193–203.

Kniha
Doušek, Roman; Drápala, Daniel; Drápalová, Lenka; Havlík, Miroslav; Kuthanová, Veronika; Machová, Barbora; Malach, Roman; Růžičková, Renáta; Siglová, Tereza; Svoboda, Libor; Šipöczová, Eva; Valeš, Tomáš; Valešová, Barbora. Archivní prameny v etnologickém výzkumu I. 2014

Kapitola
Autoři. In: Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie : kontexty doby a díla. 2010, s. 7–8.

Kapitola
Drápala, Daniel. Dušan Holý (1933) : dvojjediná osobnost – etnomuzikolog a interpret lidových písní. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, s. 96–97.

Kapitola
Etnologické studie : [přehled svazků vyšlých v edici]. In: Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie : kontexty doby a díla. 2010, s. 219.

Kapitola
Drápala, Daniel. Etnologové a tradice – most mezi minulostí a současností : Ústav evropské etnologie. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, s. 41–45.

Kapitola
Václavík, Antonín. Fotografie Antonína Václavíka z luhačovického Zálesí. In: Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie : kontexty doby a díla. 2010, s. 165–176.

Kapitola
Literatura. In: Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie : kontexty doby a díla. 2010, s. 209–218.

Kapitola
Obsah. In: Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie : kontexty doby a díla. 2010, s. 5–6.

Kapitola
Drápala, Daniel. Postavy a scény venkovského obchodu Moravy a Slezska – ikonografická sonda. In: Křížová, Alena. Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury. 2011, s. 75–105.

Kapitola
Drápala, Daniel; Drápalová, Lenka. Pozůstalostní soupisy. In: Doušek, Roman. , Drápala, Daniel. , Drápalová, Lenka. , Havlík, Miroslav. , Kuthanová, Veronika. , Machová, Barbora. , Malach, Roman. , Růžičková, Renáta. , Siglová, Tereza. , Svoboda, Libor. , Šipöczová, Eva. , Valeš, Tomáš. , Valešová, Barbora. Archivní prameny v etnologickém výzkumu I. 2014, s. 130–150.

Kapitola
Prameny. In: Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie : kontexty doby a díla. 2010, s. 207–208.

Kapitola
Drápala, Daniel. Richard Jeřábek (1931–2006) : od národopisu k evropské etnologii. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, s. 95–96.

Kapitola
Seznam zkratek. In: Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie : kontexty doby a díla. 2010, s. 205–206.

Kapitola
Drápala, Daniel. Smrt – proměny artefaktu obyčejové tradice na moravském Záhoří. In: Křížová, Alena. Archaické jevy tradiční kultury na Moravě. 2011, s. 143–160.

Kapitola
Drápala, Daniel. Specifika odbytu mléčných produktů v Západních Karpatech. In: Válka, Miroslav. Agrární kultura : o tradičních formách zemědělského hospodaření a života na vesnici. 2007, s. 63–79.

Článek
Mrázová, Lenka; Drápala, Daniel. The role of the UNESCO Chair at the Masaryk University in the system of protection, preservation and presentation of cultural heritage. Museologica Brunensia. 2015, roč. 4, č. 2, s. 65–71.

Kapitola
Drápala, Daniel. Ústav evropské etnologie. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, s. 141–146.

Kapitola
Drápala, Daniel. Václav Frolec (1934–1992) : od Moravy do panonsko-podunajského prostoru. In: Pod ochranou Kleió : historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019, s. 97–98.

Kapitola
Drápala, Daniel. Vceňovací operáty stabilního katastru. In: Doušek, Roman. , Drápala, Daniel. , Drápalová, Lenka. , Havlík, Miroslav. , Kuthanová, Veronika. , Machová, Barbora. , Malach, Roman. , Růžičková, Renáta. , Siglová, Tereza. , Svoboda, Libor. , Šipöczová, Eva. , Valeš, Tomáš. , Valešová, Barbora. Archivní prameny v etnologickém výzkumu I. 2014, s. 177–198.