Traktát De amore ve světle dvorské kultury

Název: Traktát De amore ve světle dvorské kultury
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2012
Rozsah
110 s.
Edice
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, 1211-3034; 410
ISBN
9788021059863
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 991460
Anotace
  • Práce vychází z autorčiny již obhájené disertace Estetické kategorie v traktátu De amore. Cílem je přiblížit nejprve traktát samotný, okolnosti jeho vzniku a zasadit jej do dobového kontextu (dvorská kultura 12. století ve Francii). Jádrem práce je pak zkoumání aspektů tělesné a duševní krásy jako zdrojů možného mravního zdokonalení. Pozornost se zaměřuje především na centrálních osm dialogů traktátu, v nich pak zejména na taktiku dvoření se jednotlivých mluvčích a používání specifických stylistických prostředků (exemplum, metafora atd.), které mají přispět k naplnění jejich záměrů. Součástí je také zkoumání a kritické zhodnocení výsledků zahraničních badatelů v rozmezí cca posledních 110 let. Práce je určena publiku, které se zajímá o fenomén dvorské kultury a je zevrubně seznámeno s jeho základními pojmy.
  • The publication deals with the medieval treatise De amore in which its author Andreas Capellanus presents the rules of courtly love.
Ústav FF MU
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Chapter number Title Custom text
Poznámka k textu práce | 7
Svobodová, Lenka
PDF
hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | 8–9
Svobodová, Lenka
PDF
Chapter number Title Custom text
1. | Fenomén dvorské lásky | 10–32
Svobodová, Lenka
PDF
hidden-section Traktát De Amore
Chapter number Title Custom text
2. | Traktát De Amore | 33–45
Svobodová, Lenka
PDF
Chapter number Title Custom text
3. | Estetické kategorie v traktátu De amore | 46–75
Svobodová, Lenka
PDF
Chapter number Title Custom text
4. | Funkce narativních součástí textu | 76–95
Svobodová, Lenka
PDF
Chapter number Title Custom text
5. | Ironie a humor v traktátu De amore | 96–102
Svobodová, Lenka
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
Závěr | 103–105
Svobodová, Lenka
PDF
Chapter number Title Custom text
Seznam použité literatury | 106–109
Svobodová, Lenka
PDF
hidden-section Příloha
Chapter number Title Custom text
Příloha | 110
PDF