Studie a stati. 2

Název: Studie a stati. 2
Přispěvatel
Karafiát, Jan (editor)
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2020
Rozsah
319 stran
Edice
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 500
ISBN
978-80-210-9568-7
978-80-210-9569-4 (online ; pdf)
978-80-210-8879-5 (1. sv.)
Jazyk
česky
německy
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6465378
Anotace
  • Druhý svazek Studií a statí Jaroslava Stříteckého obsahuje celkem 40 textů. Zastoupeny jsou jak rozsáhlejší studie s poznámkovým aparátem, tak stati psané volněji. Mezi ně patří především autorovy předmluvy a doslovy k beletrii, časopisecké články i krátké glosy. Tematicky pokrývají všechny důležité vědní obory, do kterých Střítecký celý život přispívá: filozofii, historii, sociologii, muzikologii, estetiku i literární vědu.
  • The second volume of Jaroslav Střítecký's Studies and Essays contains a total of 40 texts. Both extensive studies with note apparatus and loose texts are represented. These include, in particular, the author's foreword and afterword to belles-lettres, journal articles and short glosses. Thematically they cover all important disciplines in which Střítecký has contributed his whole life: philosophy, history, sociology, musicology, aesthetics and literary science.
Ústav FF MU
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | 7–9
Střítecký, Jaroslav
PDF
I
Chapter number Title Custom text
Prameny naděje | 13–28
Střítecký, Jaroslav
PDF
Spor o postmodernismus a otázka sociální racionality | 29–44
Střítecký, Jaroslav
PDF
Příroda redukovaná a neredukovaná | 45–53
Střítecký, Jaroslav
PDF
McLuhan po pětadvaceti letech | 54–58
Střítecký, Jaroslav
PDF
Images | 59–64
Střítecký, Jaroslav
PDF
Hugo von Hofmannsthal a kritika jazyka | 65–84
Střítecký, Jaroslav
PDF
II
Chapter number Title Custom text
Proč Albisser střílel? | 87–91
Střítecký, Jaroslav
PDF
Cizinec v čase | 92–97
Střítecký, Jaroslav
PDF
Objektivita bezdomoví | 98–106
Střítecký, Jaroslav
PDF
Rozum světa a svět rozumu | 107–113
Střítecký, Jaroslav
PDF
Goethova prkna | 114–119
Střítecký, Jaroslav
PDF
Oskar redivivus | 120–127
Střítecký, Jaroslav
PDF
Zde a nyní : Hermann Broch dnes | 128–141
Střítecký, Jaroslav
PDF
Touha po pochopení a vyjádření konce jednoho světa | 142–145
Střítecký, Jaroslav
PDF
Zweigův román o nepravé vzpouře | 146–151
Střítecký, Jaroslav
PDF
Demian, Klingsor, Siddhártha | 152–161
Střítecký, Jaroslav
PDF
Lázeňský host, Cesta do Norimberka, Stepní vlk | 162–168
Střítecký, Jaroslav
PDF
Narcis a Goldmund, Pouť do Země východní, Pozdní prózy | 169–176
Střítecký, Jaroslav
PDF
Hra se skleněnými perlami | 177–182
Střítecký, Jaroslav
PDF
III
Chapter number Title Custom text
Moralista Erich Kästner | 185–189
Střítecký, Jaroslav
PDF
Člověk a válka | 190–193
Střítecký, Jaroslav
PDF
Vědomí dospělosti | 194–199
Střítecký, Jaroslav
PDF
Soucit i hněv v díle Heinricha Bölla | 200–206
Střítecký, Jaroslav
PDF
Böllův poslední román | 207–212
Střítecký, Jaroslav
PDF
Svědectví prožitého života | 213–217
Střítecký, Jaroslav
PDF
IV
Chapter number Title Custom text
Znovuobjevování řeči | 221–225
Střítecký, Jaroslav
PDF
Znovuobjevování řeči II | 226–234
Střítecký, Jaroslav
PDF
Thomas Bernhard a Peter Handke | 235–245
Střítecký, Jaroslav
PDF
Thomas Bernhard | 246–263
Střítecký, Jaroslav
PDF
V
Chapter number Title Custom text
Věda o hudbě | 267–270
Střítecký, Jaroslav
PDF
Co s ní? | 271–273
Střítecký, Jaroslav
PDF
Národ sobě | 274–281
Střítecký, Jaroslav
PDF
Úkrk? | 282
Střítecký, Jaroslav
PDF
Úděl proměny a tvář sebeklamu | 283–290
Střítecký, Jaroslav
PDF
Čechoslovakismus dnes: co si pamatujeme, co jsme zapomněli | 291–296
Střítecký, Jaroslav
PDF
Démon nacionalismu | 297–304
Střítecký, Jaroslav
PDF
Kdo se směje naposled | 305–306
Střítecký, Jaroslav
PDF
Jirásek věčně živý | 307–309
Střítecký, Jaroslav
PDF
K lidu blíž, s lidem výš | 310–312
Střítecký, Jaroslav
PDF
Štěpení říší | 313–316
Střítecký, Jaroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Soupis textů vydaných ve Studiích a statích s jejich původními bibliografickými údaji | 317–319
Střítecký, Jaroslav
PDF