1

Title: Religio
Rok: 1996
Ročník: 4
Číslo: 1
Rok vydání
1996
ISSN
1210-3640 (print)
2336-4475 (online)
Ústav FF MU
Studie
Title Document
Pohledy na psychologii náboženství | [3]–16
Kolaříková, Olga
PDF
Antikultovní hnutí : otázka nebezpečnosti nových náboženských hnutí a metody akademického studia náboženství | [17]–36
Lužný, Dušan
PDF
Mandejské náboženství | [37]–66
Gebelt, Jiří
PDF
Mistr Šankara kontra buddhismus | [67]–86
Miltner, Vladimír
PDF
Rozhledy
Title Document
Religionistika na švýcarských univerzitách | [87]–89
Stolz, Fritz
PDF
Buddhismus v Estonsku | 89–94
Bělka, Luboš
PDF
Hic Rave, hic salta : k postmoderním technikám extáze | 94–97
Brázda, Radim
PDF
Recenze
Title Document
[Sallmann, Jean-Michel. Čarodějnice, ďáblovy nevěsty] | [99]–100
Uhlíř, Zdeněk
PDF
[Kremer, Jacob. Budoucnost zemřelých: biblická naděje na osobní vzkříšení v proměnách času] | 100–101
Uhlíř, Zdeněk
PDF
[Pamätnica vedeckého seminára pri príležitosti nedožitých 75. narodenín profesora PhDr. Rudolfa Macúcha. Zost. Ján Komorovský] | 101–102
Heller, Jan
PDF
[Nevěsta v uzavřené zahradě: motivy ikonografie biblické knihy Píseň písní: katalog výstavy, Národní galerie Praha 30.8.-1.10.1995] | 102–104
Heller, Jan
PDF
[Prosecký, Jiří. Prameny moudrosti: mudroslovná literatura staré Mezopotámie] | 104–108
Heller, Jan
PDF
[Laín Entralgo, Pedro. Nemoc a hřích: od asyrsko-babylonských kultů k moderní psychoanalýze] | 108–110
Merhaut, Boris
PDF
[Komorovký, Ján. Mravný poriadok a jeho náboženská sankcia] | 110–111
Štampach, Odilo I.
PDF
[Hassan, Steven. Jak čelit psychické manipulaci zhoubných kultů] | 111–113
Valenta, Jiří
PDF
[Filosofický slovník] | 113–115
Pavlincová, Helena
PDF
[Benko, Stephen. The virgin goddess: studies in the pagan and Christian roots of Mariology] | 115–116
Doležalová, Iva
PDF
[Melton, J. Gordon. Encyclopedia of American religions] | 116–118
Lužný, Dušan
PDF
hidden section Pokyny pro autory
Title Document
Pokyny pro autory | [119]
PDF