1

Title: Pro-Fil
Rok: 2021
Ročník: 22
Číslo: 1
Rok vydání
2021
ISSN
1212-9097 (online)
Ústav FF MU
Obor
Statě – Articles
Title Document
Pluralistická odpověď na otázku obsahu lidové psychologie | 1–16
Dražil, Matěj
PDF
Filozofické předpoklady a důsledky sortální identity | 17–27
Šebela, Karel
PDF
Svedomie, verejný priestor a ich hranice v myslení Hannah Arendtovej | 28–38
Zvarík, Michal
PDF
Komentovaný překlad – Translation with commentary
Title Document
Kantovo zužitkování fyzikoteologie na cestě k čistému rozumu | 39–52
Kant, Immanuel
PDF
Kritické statě, recenze – Reviews
Title Document
[Incurvati, Luca. Conceptions of set and the foundations of mathematics] | 53–55
Štěpánek, Jan
PDF