Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu

Název: Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu
Variantní název:
  • Equivalence of proper nouns in Russian and Czech : proper nouns in translation
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Rok vydání
2017
Rozsah
205 s.
Edice
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 467
ISBN
978-80-210-8687-6
978-80-210-8688-3 (online : pdf)
Jazyk
česky
rusky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6400815
Anotace
  • Monografie z oblasti onomastiky a translatologie se snaží přinést komplexní pohled na poněkud opomíjenou problematiku převodu vlastních jmen, tzv. proprií, mezi češtinou a ruštinou a částečně i angličtinou a ruštinou. V úvodu autorka popisuje metody převodu proprií, z nichž některé přebírá z již existující literatury, některé zavádí nově a některé upravuje (zvláště pravidla transkripce z češtiny do ruštiny byla podrobena kritice a upravena). Následně stanovuje, která metoda převodu se hodí pro příslušný typ propria a textový žánr. V přílohách k práci jsou uvedeny nejčastěji používané transkripční a transliterační tabulky. Práce je určena překladatelům, rusistům, bohemistům, novinářům, pracovníkům cestovních agentur a všem, kteří se setkávají s texty obsahujícími cizí ruská a česká propria.
  • Monograph from the field of onomastics and translatology brings a complex perspective of somewhat neglected problematics of transfer of proper nouns between Czech and Russian and partly also between English and Russian. In the introduction the author describes methods of transfer of proper nouns, some of them just compiled from existing literature, some introduced a new and others modified. Especially the rules of transcription from Czech to Russian were subjected to critique and modified thoroughly. Then she defines which method is suitable for each category of proper nouns and text genres. The addenda include the most popular tables of transcription and transliteration. The treatise is a useful tool for translators, both Russian and Czech studies scholars, journalists, travel agents and all who work with texts containing foreign Russian and Czech proper nouns.
Ústav FF MU
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Stanislava Špačková
Masarykova univerzita
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Předmluva
Chapter number Title Custom text
Předmluva | 11–14
Špačková, Stanislava
PDF
hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
1 | Úvod | 15–16
Špačková, Stanislava
PDF
Chapter number Title Custom text
2 | Vymezení základních pojmů a problematických aspektů | 17–19
Špačková, Stanislava
PDF
Chapter number Title Custom text
3 | Faktory ovlivňující převod vlastního jména (VJ): typ a funkce VJ, žánr textu, původ VJ | 20–27
Špačková, Stanislava
PDF
Chapter number Title Custom text
4 | Mezitextové operace a překladové transformace | 28–30
Špačková, Stanislava
PDF
hidden-section Onymické transformace
Chapter number Title Custom text
5 | Onymické transformace | 31–84
Špačková, Stanislava
PDF
hidden-section Chrématonyma
Chapter number Title Custom text
6 | Chrématonyma | 85–106
Špačková, Stanislava
PDF
hidden-section Bionyma
Chapter number Title Custom text
7 | Bionyma | 107–148
Špačková, Stanislava
PDF
hidden-section Geonyma
Chapter number Title Custom text
8 | Geonyma | 149–167
Špačková, Stanislava
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
9 | Závěr | 168–169
Špačková, Stanislava
PDF
Chapter number Title Custom text
10 | Русско-чешская эквивалентность проприальной лексики: имена собственные в переводе : резюме | 170–174
Špačková, Stanislava
PDF
Chapter number Title Custom text
11 | Equivalence of proper nouns in Russian and Czech: proper nouns in translation : summary | 175–178
Špačková, Stanislava
PDF
hidden-section Bibliografie
Chapter number Title Custom text
12 | Bibliografie | 179–190
Špačková, Stanislava
PDF
Chapter number Title Custom text
13 | Přílohy (transkripční a transliterační pravidla) | 191–205
Špačková, Stanislava
PDF