2

Title: Pro-Fil
Rok: 2019
Ročník: 20
Číslo: 2
Rok vydání
2019
ISSN
1212-9097 (online)
Ústav FF MU
Obor
Úvod – Editorial
Title Document
Editorial | 1
Bělohrad, Radim
PDF
Statě – Articles
Title Document
Leśniewského pojetí jmen jako třídových jmen | 2–14
Rybaříková, Zuzana
PDF
"Komentář" Anselma z Canterbury k Aristotelovým kategoriím | 15–29
Otisk, Marek
PDF
Ontologický status ideálního prostoru u Leibnize | 30–41
Lochmanová, Kateřina
PDF
Prirodzenosť, vôľa a cnosť : antinaturalistické črty etiky Jána Dunsa Scota | 42–57
Chabada, Michal
PDF
Kritické statě, recenze – Reviews
Title Document
Alexander Koyré, fifty years after his death – regarding four recent publications | 58–71
Stoffel, Jean-François
PDF
[Matějčková, Tereza. Hegelova fenomenologie světa] | 72–74
Korda, Tomáš
PDF