Hľadanie identít v modernej libanonskej ženskej próze

Název: Hľadanie identít v modernej libanonskej ženskej próze
Variantní název:
  • The quest for identities in modern Lebanese women's fiction
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2022
Rozsah
122 stran
Edice
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 518
ISBN
978-80-280-0084-4
978-80-280-0085-1 (online ; pdf)
Jazyk
slovensky
arabsky
Anotace
  • Monografie se zabývá tvorbou ženských autorek v kontextu libanonské občanské války. Rozebírá díla dvou z nejvýraznějších představitelek válečného románu v Libanonu, jejichž hlavními protagonistkami jsou ženy. První kapitola čtenáři přibližuje kulturně-společenské a literární podhoubí zkoumaného období, další dvě kapitoly se věnují představení jednotlivých románů. Vlastní analýza se poté soustředí na procesy sebeutváření. Kapitola zabývající se románem Zahrin příběh (Ḥikājat Zahra) pohlíží na proces sebeutváření z pohledu podřizování se moci. V díle Marjam příběhů (Marjam al-ḥakājā) je fenomén moci zkoumán z pohledu ženského vyprávění, které představuje tradiční nástroj rozrušování patriarchálního diskurzu. Stěžejní kapitoly jsou doplněny o překladové ukázky z děl, která do slovenštiny ani češtiny doposud přeložena nebyla.
  • The monograph presents a study of women's literary response to the civil war in Lebanon. It focuses on two of the most prominent writers of (post-)civil war novel, namely Ḥanān ash-Shaykh and ʿAlawiyya Ṣubuḥ. The focus is laid on those works that feature female protagonists, while the scope is narrowed to the study of identity formation. Having situated women’s writings on the war into a broader socio-cultural and literary context in the introductory chapter, the second chapter traces the process of identity formation in the novel Ḥikāyat Zahra (The Story of Zahra), while the third one presents the reader with the analysis of Maryam al-ḥakāyā (Maryam of Stories). The chapters are complemented by the excerpts from the novels that have not yet been translated into Slovak or Czech language.
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
1 | Úvod | 7–14
Čižmíková, Danuša
PDF
hidden-section Konflikt očami žien
Chapter number Title Custom text
2 | Konflikt očami žien | 15–31
Čižmíková, Danuša
PDF
hidden-section Zahrin príbeh
Chapter number Title Custom text
3 | Zahrin príbeh | 32–73
Čižmíková, Danuša
PDF
hidden-section Marjam príbehov
Chapter number Title Custom text
4 | Marjam príbehov | 74–107
Čižmíková, Danuša
PDF
hidden-section Záver
Chapter number Title Custom text
5 | Záver | 108–111
Čižmíková, Danuša
PDF
Chapter number Title Custom text
The quest for identities in modern Lebanese women's fiction : summary | 112–113
Čižmíková, Danuša
PDF
hidden-section Bibliografia
Chapter number Title Custom text
Bibliografia | 114–122
Čižmíková, Danuša
PDF