1

Title: Studia paedagogica
Rok: 2012
Ročník: 17
Číslo: 1
Název čísla
Vzdělávat dospělé
Rok vydání
2012
ISSN
1803-7437 (print)
2336-4521 (online)
Poznámka
  • Číslo bylo financováno v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace přípravy studentů pro komplexní uplatnění ve vzdělávání dospělých (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0195).
  • Editor čísla: Petr Novotný
Obor
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | [5]–13
Novotný, Petr
PDF
Stati – Studies
Title Document
Celoživotní učení a chuť se učit | [15]–35
Dellen, Theo van
PDF
Tři inspirace od Petera Jarvise | [37]–58
Nehyba, Jan
PDF
Teorie transformativního učení (se) dospělých | [59]–74
Dvořáková, Miroslava
PDF
Vzdělávání dospělých mezi profesionalizací a profesionalismem | [75]–90
Despotović, Miomir
PDF
Jaké kompetence mají mít vzdělavatelé dospělých? | [91]–111
Pejatović, Aleksandra
PDF
Konceptualizace profesionality u vzdělavatelů dospělých | [113]–[128]
Milana, Marcella; Skrypnyk, Oleksandra
PDF
Úvahy o profesionalitě vzdělavatelů dospělých | [129]–147
Evans, Linda
PDF
(Ne)účast dospělých ve vzdělávání jako výsledek individuálních strategií sociálně zakotvených jednotlivců | [149]–161
Kopecký, Martin
PDF
Mezigenerační učení : učit se mezi sebou v rodině | [163]–182
Rabušicová, Milada; Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina
PDF
Studentské práce – Students' works
Title Document
Postoje zdravotních sester k neformálnímu profesnímu vzdělávání | [183]–195
Havlíčková, Jana
PDF