A3

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Rok: 1955
Ročník: 4
Číslo: A3
Rok vydání
1955
Články
Title Document
Основной словарный фонд и родство языковых семей | [5]–10
Lamprecht, Arnošt
PDF
Ke genezi slovesné flexe v jazycích indoevropských. Část druhá | [11]–21
Erhart, Adolf
PDF
Verbes slaves pour désigner les cinq sens | [22]–35
Machek, Václav
PDF
Poznámky k vyjádření posesivity u zájmen 3. osoby v češtině | [36]–41
Večerka, Radoslav
PDF
K postavení kopaničářských dialektů mezi nářečími východomoravskými | [42]–48
Chloupek, Jan; Studnička, Alois
PDF
K problémům dvou spisovných jazyků v Norsku | [49]–62
Michl, Josef B.
PDF
Some thoughts on the so called complex condensation in modern English | [63]–77
Vachek, Josef
PDF
Od pojmenování ke změně významu | [78]–94
Ducháček, Otto
PDF
Kapitola ze srovnávací fonetiky dětské řeči | [95]–101
Ohnesorg, Karel
PDF
Z prací ústavů
Title Document
Jazykověda na brněnské katedře západoevropské filologie a fonetiky v prvém poválečném desítiletí | [102]–103
Vachek, Josef
PDF
Činnost jazykovědných členů katedry v desítiletí 1945-1955 | 103–108
Pantůčková, Lidmila
PDF
Diskuse
Title Document
K sociálnemu miestopisu | [109]–111
Stanislav, Ján; Gregor, Alois
PDF
Referáty a recense
Title Document
[Trypućko, Józef. Le pluriel dans les locutions adverbiales de temps et de lieu en slave] | [112]–113
Bauer, Jaroslav
PDF
[Славянская филология: сборник статей. Под редакцией профессора С.Б. Бернштейна] | 113–118
Grepl, Miroslav
PDF
Zprávy
Title Document
Polská příručka ke studiu slovanských jazyků | [119]–121
Večerka, Radoslav
PDF
Práce ruského slavisty Rudolfa Fischera | 121–[122]
Zatočil, Leopold
PDF